Automobilová doprava v Praze

Pravidla silničního provozu v České republice jsou většinou stejná jako v ostatních evropských zemích. Je nutné si zapamatovat:

* jezdí se vpravo
* bezpečnostní pásy jsou povinné v obcích i mimo ně
* pro děti do 36 kg nebo 150 cm je nutná autosedačka
* nejvyšší povolená rychlost pro osobní vozidla je 90 km/h, v uzavřených obcích 50 km/h, na dálnici 130 km/h
* je zakázáno řídit pod vlivem alkoholu
* motorová vozidla musí svítit celý den
* pro jízdu na dálnici je nutná dálniční známka pro vozidla do 12 t. Dálniční nálepku je možné zakoupit na hraničních přechodech, na poštách nebo u čerpacích stanic

Ceny dálničních známek v Kč:

vozidlo roční měsíční 7 denní
do 3,5 t 1000,- 330,- 220,-
3,5 – 12 t 8000,- 2000,- 750,-

* pro vozidla nad 12 tun je od 1. ledna 2007 zavedeno mýto. U těchto vozidel je zrušena povinnost mít vylepen časový kupón a je nahrazena elektronickým výběrem. Podrobnosti viz www.premid.cz

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání – tel. 112
Policie ČR – tel. 158
Městská policie – 156 (odtažená vozidla)
Záchranná služba – tel. 155

Pomoc v nouzi – silniční a odtahové nonstop služby

ABA – Autoklub Bohemia Assistance – tel. 1240
Ústřední automotoklub – tel. 1230
Servis 24 – tel. 261 104 477 (pro autobusy, nákladní automobily a kamiony)
Škoda Assistance – tel. 261 104 666