Trasa Královská cesta

Archiv příspěvků: 2. stránka

IMG_2842

3. 3. 2017

Královská cesta – Hradčany

Nerudovou ulicí projel královský korunovační průvod směrem vzhůru, kde jej čekalo poslední stoupání přes Úvoz, odkud se ulicí Loretánská přemístil k branám Pražského hradu. Během průjezdu přes Hradčany však průvod minul nejednu významnou historickou budovu, a právě nyní se s nimi společně seznámíme. » Pokračování »

Karel IV. s manzelkou pozdvihuji kriz

3. 3. 2017

Korunovace otce vlasti Karla IV.

Karel IV. patří mezi  nejvýznamnější panovníky v celé historii království českého a za jeho vlády země rozkvétala a těšila se blahobytu.  Praha se stala centrem evropského dění a bylo opravdovou světovou metropolí. Pojďme se tedy podívat, jak probíhala korunovace tohoto významného panovníka.

» Pokračování »

Korunovacni pruvod - Krizovnicke namesti

3. 3. 2017

Korunovační průvody

Účastníci korunovace a průvodů
Ke korunovaci byli  přizváni vysocí církevní hodnostáři, čelní zemští šlechtici a pozváni byli také významní zahraniční hosté. Všichni hosté byli při slavnostním průvodu přítomni. Uspořádání lidí ve slavnostním průvodu měl vždy na starosti nejvyšší dvorský maršálek. Vždy zde byl kladen důraz na zohlednění postavení a příslušnosti k určitému stavu. Například vyšší zemští úředníci či zástupci měst museli vždy jít před rytíři, kteří zase museli být umístěni před zástupci panských stavů. » Pokračování »

Cisar a kral ferdinand V_002

3. 3. 2017

První a poslední královská korunovace

První královská korunovace v dějinách byla korunovace Vratislava II. českým králem a poslední korunovace byla korunovace Ferdinanda V,  známého v českých dějinách jako Ferdinand I. Dobrotivý. » Pokračování »

Pha1 - Staromestske namesti110607_033

3. 3. 2017

Královská cesta – Staroměstské náměstí

Další kroky královského korunovačního průvodu se z Celetné ulice ubíraly na nejvýznamnější pražské náměstí, na Staroměstské náměstí, které je od nepaměti centrem Starého Města . » Pokračování »

korunovacni klenoty

3. 3. 2017

České korunovační klenoty

Co se skrývá pod pojmem korunovační klenoty? Jsou to vlastně předměty, které se používaly při slavnostní korunovaci českých králů. Jsou tvořeny Svatováclavskou korunou, žezlem, královským jablkem, korunovačním pláštěm. Tyto klenoty poté doplňují pouzdra a poduška pod korunu. Korunovační klenoty byly roku 1962 prohlášeny národní kulturní památkou. Díky tomuto příspěvku se o těchto pokladech naší vlasti dozvíte spoustu zajímavých informací, i například to, kde si je můžete prohlédnout. » Pokračování »

Vaclav II na hostine

3. 3. 2017

Korunovační hostina

Stejně jako jiný slavnostní akt, tak také korunovaci doprovázela slavnostní hostina. Seznámíme se tedy, co se vlastně dělo poté, co nový vladař opustil chrám svatého Víta. » Pokračování »

Svatováclavská koruna01

3. 3. 2017

Tajemství Svatováclavské koruny

Svatováclavská koruna je nejvýznamnější částí korunovačních klenotů. Patří k nejvýznamnějším symbolům naší Země a je opředená řadou tajemství. Svatováclavská koruna je společně s korunovačními klenoty uložena v korunní komoře chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Součástí klenotů je ale také pouzdro na královskou korunu, žezlo a jablko, ale také svatováclavský meč. Nyní se společně seznámíme s ostatními klenoty ale především s korunovační korunou. » Pokračování »

2. stránka (z celkem 3)123