Archiv "Zidovska Praha":

2. stránka (z celkem 4)1234
Obřadní síň pražského obřadního bratrstva

1. 1. 2017

Obřadní síň – budova pražského Pohřebního bratrstva

Romantický zámeček v románském stylu nebo spíše stavba připomínající hrad v židovské obci? Nejedná se optický klam, ale o budovu bývalé Obřadní síně a márnice, nacházející se při Starém židovském hřbitově. » Pokračování »

Pha1 - Pinkasova synagoga101

1. 1. 2017

Pinkasova synagoga

Pinkasova synagoga – ukryté emoce v obrázcích dětí z koncentračních táborů
Pinkasova synagoga, která   je další ze skvostů pražské židovské obce, se nachází přímo v samotném centru města, ve čtvrti zvané Josefov. Do synagogy s půdorysem písmene L, vejdeme hlavním vchodem ze Široké ulice. » Pokračování »

Stary zidovsky hrbitov110306_010

1. 1. 2017

Starý židovský hřbitov na Smíchově

Tajuplný a záhadný židovský hřbitov najdete na Pražském Smíchově. První podnět o založení  židovského hřbitova, podala Smíchovská židovská náboženská obec. Usnesla se tak v roce 1788 a právě toto datum je považováno za datum založení Starého židovského hřbitova na Smíchově, který je znám také pod názvem Starý radlický hřbitov. Stavba byla zahájena díky nedostatku místa na židovském hřbitově v pražském Josefově. » Pokračování »

hugo haas a Adina Mandlová

30. 12. 2016

Významné židovské osobnosti

K pražskému židovství se neváží pouze pozoruhodné stavby a památky. Je s ním spojena také řada významných osobností, která svými díly a myšlenkami významně ovlivnila nejen oblast literatury, ale také pohled na tehdejší svět. Nyní společně seznámíme s některými z velikánů, kteří byli nuceni pro svůj židovský původ rodnou Prahu opustit. » Pokračování »

Jeruzalemska_synagoga

30. 12. 2016

Pražské židovské město

V tomto článku se společně vypravíme do nejstaršího a také největšího židovského ghetta v Evropě, ve kterém se nachází druhé největší světové muzeum židovství. Počátky nacházíme v dobách 13. století, kdy byli židé nuceni žít odděleně od křesťanského obyvatelstva v tzv. ghettech » Pokračování »

Rabi Löw a Golem

30. 12. 2016

Legenda o pražském Golemovi

Dnes se společně přesuneme do Prahy, konkrétně do šestnáctého století, do doby vlády císaře Rudolfa II. Jednalo se období nepokojů, kdy bylo na židovské obyvatelstvo uskutečňováno množství pogromů a dalších útoků. Rabi Löw se snažil obyvatele pražského ghetta chránit a také jim poskytoval duchovní útěchu. Legenda o pražském Golemovi tedy začal vznikat při snaze odvrátit útoky ze strany okolního křesťanského obyvatelstva. » Pokračování »

Starý židovský hřbitov

30. 12. 2016

Rabi Löw – rabín, který sestrojil pražského Golema

Jehuda ben Becalel, známý spíše pod jménem Rabi Löw, případně hebrejským akronymem MaHaRaL, patří k velice významným představitelům pražského židovství. Nejen, že se stal velmi významným rabínem, ale podle pověsti také strůjcem bájného pražského Golema. Pojďme se tedy společně s Rabi Löwem seznámit. » Pokračování »

Rembrandt van Rijn  Mojžíš s deskami Zákona

30. 12. 2016

Historie židovského obyvatelstva v českých zemích

Pro formování historie českého státu byl důležitý nejen příchod Cyrila a Metoděje, ale také přítomnost mnoha kultur a náboženství. Jedním z nich byl také judaismus. Židé na českém území stanuli, podle dochovaných historických pramenů, již v 10. století. Existuje mnoho zdrojů, které o příchodu židovského obyvatelstva zmiňují. Jedním z nich je nejstarší česká kronika – Kosmova kronika. » Pokračování »

Pha1 - Maiselova synagoga109

30. 12. 2016

Maiselova synagoga

Maiselovou synagogou zpět do desátého století a poté křížem krážem dějinami Židů v Čechách
Tuto překrásnou židovskou stavbu nechal vystavět velice zámožný občan pražské židovské obce, primas Mordechai Maisel, v letech 1590 – 1592. Synagoga měla sloužit pouze soukromým účelům pro něj a jeho rodinu. Název nese pochopitelně podle donátora stavby. Byla vystavěna pouze díky privilegiím samotného císaře Rudolfa II. Jak známo z předešlých příspěvků, byl právě Mordechai Maisel oním dvorním Židem císaře. » Pokračování »

Ghetto - Cervena ulice kolem 1900

30. 12. 2016

Asanace židovského ghetta

Asanací židovského města přišla Praha o unikátní a ve světě ojedinělou kulturní památku. O asanaci neboli o částečném zbourání židovského ghetta se rozhodlo na přelomu 19. a 20. století z důvodů vyřešení katastrofálních sociálních podmínek  a zejména hygienické situace v ghettu. Pojďme se blíže podívat co k tomuto radikálnímu a tragickému řešení vedlo. » Pokračování »

2. stránka (z celkem 4)1234