Archiv "Ke stažení":

2. stránka (z celkem 2)12
Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - PRAŽSKÝMI SADY

20. 3. 2011

Bezbariérová trasa Prahou: Pražskými sady

Chotkovy sady – Letenské sady – Stromovka – Výstaviště – Nádraží Holešovice

Tato vyjížďka také navazuje na trasu procházející Pražským hradem a na rozdíl od ní ji můžeme označit za odpočinkovou. Hlavní vodící linkou této trasy je jedna z význačných událostí naší ne tak dávné historie, a tou je Jubilejní zemská výstava v Praze roku 1889 . Její neopakovatelné exponáty budeme na naší cestě dnes obdivovat na různých místech, kam byly po výstavě natrvalo přemístěny. » Pokračování »

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - PŘES STROMOVKU NA VÝSTAVIŠTĚ

4. 3. 2011

Bezbariérová trasa Prahou: Přes Stromovku na Výstaviště

Trója – Císařský ostrov – Stromovka – Výstaviště – Nádraží holešovice

Trasa z Tróji přes Stromovku na Nádraží Holešovice patří i přes to, že ve valné většině vede po asfaltových cestách, mezi ty obtížnější. Důvodem jsou občasná prudká stoupání, kterým se na této trase nelze vyhnout a kde je pro jejich zdolání potřeba asistence anebo krátká pomoc ochotného kolemjdoucího. Z hlediska náplně zde budeme představovat další pražské přírodní zajímavosti a jedinečné technické památky. Na chvíli se zastavíme na Císařském ostrově a pak ve Stromovce, kde se budeme soustředit na to nejzajímavější, co je v parku k vidění. Technické památky, na které zde narazíme ve Stromovce nebo na Výstavišti, jsou cenným svědectvím dovednosti českých rukou. Zkrátka, nabídka je velice bohatá a záleží jen na vás, co si vyberete při této trase spatřit. » Pokračování »

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - TRÓJOU AŽ K ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ

1. 3. 2011

Bezbariérová trasa Prahou: Trójou až k ZOOlogické zahradě

Trojský kanál – Trójský zámeček – ZOO

Tato trasa je ve své první části velmi lehká, protože až ke vstupu do Trojského zámku vede po asfaltové cyklistické stezce, která je buď z mírného kopečka nebo po rovině. Mimo úvodní křižovatku na trase u výstupu z nízkopodlažního autobusu č. 2 zde nejsou žádné obrubníky, ani podobné překážky. V druhé polovině trasy si prohlédneme francouzské zahrady Trojského zámku. Dále, poněkud změníme žánr a navštívíme bezbariérově přístupnou pražskou ZOO. Dnes velmi moderní zahradu, která ukazuje zvířata v podmínkách, které se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí. » Pokračování »

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - HRADEC KRÁLOVÉ

26. 2. 2011

Bezbariérová trasa Českou republikou: Královské věnné město Hradec Králové

Hradec Králové je považován za jednu z nejkrásnějších českých metropolí. Historie tohoto města sahá až k roku 1225, a díky tomu je Hradec jedním z nejstarších měst v Čechách. Během svého dlouhého vývoje získal mnoho tváří, býval věnným městem českých královen i baštou husitského odboje, sídlem církevní protireformace i významným kulturním střediskem doby obrození. Jeho stoleté působení v roli vojenské pevnosti skončilo bitvou u Chlumu v roce 1866. » Pokračování »

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - Z POHOŘELCE NA PRAŽSKÝ HRAD A DO CHOTKOVÝCH SADŮ

15. 2. 2011

Bezbariérová trasa Prahou:Z Pohořelce na Pražský hrad a do Chotkových sadů

Malovanka – Hradčanské náměstí – Pražský hrad – Královská zahrada – Chotkovy sady – Hradčanská

Tato vycházka se z hlediska náročnosti bude rozdělovat do dvou částí. První, která se z větší části věnuje oblasti Hradčan a Pražského hradu bude patřit k těm náročnějším a druhá polovina, kdy budeme projíždět Královskou zahradou a Chotkovými sady je naopak lehčí a odpočinková. Celá trasa je ale koncipována tak, aby vedla v obtížnějších úsecích z kopce, tak aby bylo možné její terénní nerovnosti snáze překonat. » Pokračování »

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - VYŠEHRAD

7. 2. 2011

Bezbariérová trasa Prahou – Vyšehrad

Na naší první procházce navštívíme Pražský Vyšehrad, který patří dle legend k nejpamátnějším místům české historie. Každý z nás jistě četl knížky jako jsou Staré pověsti České. Na dnešní procházce budeme kouzlo této dávné historie i legend postupně objevovat i vzhledem k tomu, že Vyšehrad v sobě ukrývá množství bezbariérových možností od prohlídky památek až po kvalitní bezbariérovou restauraci. » Pokračování »

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - OD HVĚZDY NA STRAHOV

10. 1. 2011

Bezbariérová trasa Prahou: Letohrádek Hvězda – Strahov

Naše dnešní projížďka nás zavede mimo centrum Prahy do míst, které jsou velmi silně spjaty s naší historií  a současně jsou v zeleni krásných parků.  Seznámíme se oborou Hvězda a letohrádkem v jejím středu, který vypovídá mnohé o jeho staviteli Ferdinandu Tyrolském,  synovi panovníka Ferdinanda I.  a  Anny Jagellonské, který ač se dostal do českých zemí v době velkého protihabsburského odporu po potlačeném stavovském odboji v roce 1547, dokázal si získat sympatie nejen české šlechty, ale i široké veřejnosti.  Toto místo je také spjaté s rokem 1620 a bitvou na Bílé Hoře, která se konala jen pár kroků od obory.  V druhé polovině trasy se vydáme téměř sportovním tempem přes in-line bruslařský areál parku Ladronka až ke Strahovskému stadionu, který nám připomene dějiny o pár století mladší.  Celá trasa je z bezbariérového hlediska nenáročná a  příjemně odpočinková.

» Pokračování »

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - MEZI VÁCLAVSKÝM NÁMĚSTÍM A NÁMĚSTÍM REPUBLIKY

8. 1. 2010

Bezbariérová trasa Prahou: Strahov – Petřínské sady – Malovanka

Trasa ze Strahova, přes Petřínské sady na Malovanku se z větší části věnuje oblasti Petřína a její součástí je i výjezd bezbariérovým výtahem na Petřínskou rozhlednu, odkud jsou nádherné výhledy na Prahu a v případě dobré viditelnosti i na daleké okolí Prahy. Cesta navazuje na předchozí trasu z obory Hvězda, je sestavena tak, aby byla nenáročná. Téměř v celé své délce vede z mírného kopce a kromě jednoho obtížnějšího stoupání v oblasti strahovských vysokoškolských kolejí, zde nenarazíte na žádná podstatnější úskalí. » Pokračování »

Titulní stránka publikace PRAGUE CITY LINE - PRAHOU BEZ BARIÉR

18. 12. 2008

Prague City Line – Prahou bez bariér

Milí méně či více mobilní návštěvníci Prahy, rádi bychom vám představili novou tištěnou publikaci PRAGUE CITY LINE – PRAHOU BEZ BARIÉR, jehjíž obsah je zaměřen na oblast turistiky vozíčkářů a zpřístupňování informací o bezbariérovém cestování po Praze. » Pokračování »

2. stránka (z celkem 2)12