Nárok na slevu na dani pro zaměstnance – NE studenta

Nárok na slevu na dani pro zaměstnance – NE studenta:

Jaký je nárok: Pro rok 2010 je pro zaměstnance úleva na dani za každý měsíc 2 070.-Kč. To znamená, že měsíční příjem zaměstnance, na který se nevztahuje povinnost zaplatit 15% daň z příjmů činí 13 800.-Kč.

Jakým způsobem  uplatňovat nárok na slevu na dani:

-        Pokud je v příslušném měsíci zaměstnán u 1 zaměstnavatele:

-          Je nutné u zaměstnavatele podepsat formulář Prohlášení  k dani z příjmu FO ( formulář je možné pro 1 měsíc podepsat pouze u 1 zaměstnavatele ) a mít uzavřenou pracovní smlouvu. Při splnění těchto podmínek dostanete od zaměstnavatele svoji odměnu za práci do výše 13 800.-Kč/m nezdaněnou.

POZOR: pokud máte ještě mimo brigádu hlavní zaměstnání, tuto možnost nemůžete využít.

-        Pokud je v příslušném měsíci zaměstnán u více zaměstnavatelů tzn. např. máte hlavní zaměstnání

-          U jednoho ze zaměstnavatelů můžete podepsat formulář Prohlášení  k dani z příjmu FO. Tento zaměstnavatel vám bude vyplácet nezdaněnou odměnu do výše 13 800.-Kč/měsíc. U všech ostatních zaměstnavatelů jste již povinni odvádět 15% daň z příjmu. V případě, že u prvního zaměstnavatele vaše odměna nedosáhla výše 13 800.-Kč/měsíc, máte stále nárok na zákonem danou úlevu na dani. Tuto úlevu však musíte nárokovat od státu zpětně a to na základě podání Daňového přiznání za příslušný rok, které se podává vždy k 31.3. příslušného roku. K daňovému přiznání je potřeba doložit doklady potvrzující váš nárok na vrácení přeplatku daně.

Co udělat proto, abychom vám platili nezdaněnou odměnu?

1.       Mít s námi podepsanou Dohodu o provedení práce

2.       Podepsat u nás formulář Prohlášení o dani z příjmů FO (také se mu říká růžový formulář)

« « Nárok na slevu na dani pro studenta | Novinky na webu – panoramatické fotografie » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář