Klášter augustiniánů na Karlově – Muzeum policie bez bariér

Muzeum policie

bezbariérový přístup
není zde bezbariérové WC

…………………………………………………………………………………………………………………………

Bezbariérové památky

…………………………………………………………………………………………………………………………

Na hoře Karlově – Mons Caroli sancti- nejvyšším místě Nového Města pražského nechal Karel IV. vybudovat kostel ke cti sv. Karla Velikého s klášterem řeholních kanovníků sv. Augustiána. Kostel neobvyklého osmiúhelníkového půdorysu byl postaven po vzoru pohřební kaple Karla Velikého v německých Cáchách. Dne 18. září 1350 položil základní kámen k tomuto chrámu osobně Karel IV. a svatyni prý současně věnoval i vzácnou relikvii z Cách- tři zachované zuby Karla Velikého. Stavba chrámu trvala sedmadvacet let. Za husitských válek byl chrám značně poškozen a po jeho přestavbě byl zasvěcen též Panně Marii….více

najdete na trase PRAGUE CITY LINE Praha 2

« « Kaunický (Kounický palác) bez bariér | Kongresové centrum Praha bez bariér » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář