Bezbariérové památky Česká republika

zvikov

V tomto příspěvku najdete stručný přehled bezbariérově přístupných památek v České republice.

 • Adršpach – Adršpašské skály, skalní město

- bezbariérový přístup: pouze část okruhu (asi 1 km) po písčité cestě

 • Benešov nad Ploučnicí – zámek

- bezbariérový přístup na nádvoří, do přízemí jen s pomocí
- bezbariérové toalety

 • Bečov nad Teplou

- přístup na nádvoří je bezbariérový. U předem ohlášených skupin lze domluvit nadstandardní možnosti prohlídky.Pro vozíčkáře je státní zámek Bečov přístupný za předchozího telefonického objednání a s doprovodem, který vozíky vynese. V 1. prohlídkovém okruhu může návštěvník shlédnout prezentaci unikátních románských památek – relikviář sv. Maura s doprovodnou expozicí, ve 2. prohlídkovém okruhu jsou klasické zámecké interiéry s prezentací uměleckých děl mimořádné kvality, převážně ze sbírek posledních majitelů zámku, vévodského rodu Beaufort-Spontin. Toaleta upravená pro vozíčkáře v objektu není.Nevidomým je umožňována prohlídka zámku, kde si vybrané exponáty mohou hmatem prohlédnout

 • Bezděz

- přístup bezbariérový do Purkrabského paláce jinde jsou schody

Původně královský hrad postavený ve 2. polovině 13. století Přemyslem Otokarem II. Po roce 1622 jej získal Albrecht z Valdštejna. Nejdříve jej nechal opevňovat jako klíčovou pevnost střežící jihozápad vévodství. Po vojenských úspěších od záměru upustil a nechal na Bezděz přenést augustiniánský klášter z Bělé.

 • Blatná – zámek

- bezbariérový vstup: vně objektu /nádvoří, park/

 • Bor u Tachova – zámek

- bezbariérový přístup: částečně

 • Bítov – zámek

- bezbariérový přístup pouze na nádvoří a dva výstavní sály v jižním křídle, kde jsou každoročně pořádané výstavy obrazů, plastik apod. Dále se návštěvník bez problémů dostane do restaurace, kde je i bezbariérová toaleta a do pokladny s prodejem upomínkových předmětů, která je spojena se vstupní expozicí hradu. Návštěva prohlídkové trasy v I. a II. patře je možná po zajištění vynesení vozíčkáře do pater po schodech. V prvním patře je možná prohlídka piana nobile, ve druhém patře na návštěvníka čeká unikátní soubor zvířecích vycpanin a výstava porcelánu

 • Bouzov – hrad

- bezbariérový přístup: částečně

Hrad Bouzov je pro svou kouzelnou polohu a majestátní vzhled oblíbeným místem k výletům , ale i k natáčení známých filmových pohádek. Byl v 19. stol přestavěn z původní středověké pevnosti na representační sídlo pro velmistra Řádu německých rytířů s řadou pro něj typických výstupků a věžiček. V interiérech najdete sbírky dobového nábytku a i zajímavé kuriozity.
Na závěr vás zde čeká malé překvapení. Bohatá středověká hostina v interiéru hradu, která vás strhne do dění středověku.

 • Boskovice – zámek

- bezbariérový přístup: objekt zámku je bez problémů přístupný do místa hlavního vestibulu, nádvoří a zámecké zahrady. Vstup do prohlídkové trasy empírového interiéru je po schodišti, které je možné zdolat s pomocí. Samotná trasa prohlídky je bezbariérová. Objekt nemá k dispozici bezbariérové WC, na toaletu vedou tři schody

 • Březnice – zámek

- objekt je návštěvníkům na vozíku přístupný s cizí pomocí v celém rozsahu, tzn., že k vidění je rodová galerie, Africký salon, renesanční jídelna a interiéry 18. a 19. století, Hodovní sál, lokšanská knihovna a raně barokní kaple. Bez problémů je pak přístupný okolní areál – exteriéry, bylinná zahrádka a park, v jehož těsné blízkosti je parkoviště. Návštěvník se také může bez problémů občerstvit v kavárně u bylinné zahrádky. Objekt bohužel není vybaven bezbariérovou toaletou

 • Březno u Loun – Archeologický skanzen

- částečně bezbariérový přístup

 • Bruntál – zámek

- bezbariérový přístup jen výstavní síně a kaple v přízemí objektu, zámecké nádvoří, parky

 • Brno – hrad Špilberk: Muzeum města Brna, kasematy

- bezbariérový přístup: muzeum ano, kasematy ne
- bezbariérový přístup pouze do expozice v severním a západním křídle hradu (doporučujeme objednat)

je nejvýznamnější brněnská historická památka, nazývaná „žalář národů“. Hrad byl založen již kolem poloviny 13.století jako sídlo vládců Moravy a díky své strategické pozici byl dlouho využíván jako vojenská pevnost. Uvidíme zde proslulé kasematy, které dlouhou dobu platily jako nejhorší vězení celé rakousko-uherské monarchie.

 • Bruntál – zámek: muzeum

- bezbariérový přístup: jen přízemí (kaple, velká výstavní síň a galerie)

 • Bučovice – státní zámek

- bezbariérový přístup: část trasy (vozíčkáře předem ohlásit)

 • Budeč u Zákolan – slovanské hradiště a rotunda sv. Petra a Pavla

- bezbariérový přístup: částečně (2 schody)

 • Buchlovice – státní zámek

- celý areál zámku je bezbariérový, jakož i prohlídková trasa, která je v přízemí a zahrnuje historické interiéry se sbírkami rodu Petřvaldů a Berchtoldů. Vede do ní jen malý schůdek, který ovšem není problém překonat. Na zámku jsou rovněž k vidění výstavy fuchsií, jež jsou také bezbariérově přístupné. Toalety jsou bez problémů přístupné, ale bohužel nejsou upraveny pro vozíčkáře

 • Častolovice – zámek

- bezbariérový přístup: částečně

 • Červená Lhota – státní zámek

- návštěvníkům na vozíčku je s pomocí přístupný celý objekt zámku. Expozice je v 1. patře, kam je možné se dostat s pomocí, následný pohyb po prohlídkové trase je bezbariérový. K vidění jsou stylové zámecké interiéry se sbírkou nábytkového zařízení, kvalitní obrazový fond a soubor porcelánu. Bez problémů je rovněž možná návštěva zámeckého parku. Toalety se nacházejí mimo objekt, cca 100m od zámku, ale jsou přístupné po třech schodech.

Zámek Červená Lhota stojí na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka, který vznikl zalitím údolí vodou a vystavěním vysoké hráze. Ostrov i hráz spojuje kamenný dříve padací most, přejdeme-li jej, staneme před vchodem do zámku…… jistě zde poznáte místa známá z pohádek. Dříve než zámek zde bývala stará zemanská tvrz , která byla během staletí upravena do současné podoby, poslední majitelé knížata Schönburgové toto sídlo opustily až v roce 1945. Červenou zámeckou budovu tvoří čtyři křídla uzavírající uvnitř malé nádvoří, všechny křídla budovy zdobí vysoké obloučkovité štíty. Malebný, takřka pohádkový zámek je natřen načerveno prý proto, aby barva zakryla nesmyvatelnou krvavou skvrnu na omítce, která vznikla po tragickém pádu jedné zámecké paní z okna.

 • Červený Hrádek – zámek

- bezbariérový přístup po celém zámku

 • Český Šternberk – zámek

- návštěvníkům na vozíčku je bez potíží umožněn bezbariérový přístup na nádvoří a do exteriérů zámku, po včasném ohlášení návštěvy je jim s pomocí umožněna i prohlídka zámecké expozice, kde žádné větší překážky nejsou. Bezbariérová toaleta bohužel k dispozici není

 • Český Krumlov – zámek

- pro handicapované návštěvníky je s asistencí dostupný celý areál zámku i se zámeckou zahradou, je ovšem nutné počítat s překonáním několika schodů. K vidění jsou renesanční, barokní a rokokové interiéry, obrazárna, maškarní sál, interiéry z 19. století, lapidárium s barokními plastikami a veškeré zajímavé exteriéry. Podrobný průvodce i s mapami pro handicapované je na internetové adrese: www.ckrumlov.cz/handicap

V brzkých ranních hodinách z mlžného oparu pomalu vystupuje kulisa města. Netrvá dlouho a před vašimi zraky se rozprostře panorama renesančních a barokních štítů, úzkých dlážděných uliček,starých kamenných schodišť a vše zaštiťuje věž českokrumlovského zámku,která ční nad řekou Vltavou. Nad hladinou řeky stoupá pára a magicky dotváří už tak tajemný obraz místní architektury,sugerující atmosféru dávno zapomenutých příběhů. Takto by se dal popsat dojem z města Český Krumlov. Celý komplex města tvoří jedno z nejcennějších míst evropské středověké architektury a byl také zapsán do UNESCO.

 • Dačice – státní zámek

- Dvě parkovací místa vyhrazená pro invalidy, upravený nájezd na chodník, do zámku vede pevná cesta s písečným povrchem, kola vozíku se neboří. Vstup na zámecké nádvoří, které je vydlážděno kamennou dlažbou, je bezbariérový. V samotném zámku lze si prohlédnout interiér v přízemí, do kterého je vstup z nádvoří po překonání dvou schodů. Pracovníci zámku ochotně pomohou. Cesty v zámeckém parku jsou pískové zpevněné. Toalety jsou v přízemí u pokladny, šířka dveří 60 cm, bez madel

jednou se paní Radová při sekání cukrové homole zranila. Se zdviženým prstem, ovázaným šátkem, pověděla choti cosi ve smyslu: „Už s tím něco udělej, jsi přece ředitel cukrovaru.“
V říjnu 1841 položil pan Rad na prostřený kuchyňský stůl bedničku a s tajuplným úsměvem řekl: „Drahá, konečně jsem ti splnil přání.“ V bedničce bylo prvních 300 bílých a růžových kostek řepného cukru. Rad je vylisoval zařízením, které sám sestrojil. Zrodil se vynález, jehož praktické využití znal brzy celý svět….tak lze uvést malebné jihočeské městečko Dačice.
Toto historické městečko vás ale též uvítá svými historickými pamětihodnosti a svými dvěma renesančními zámky a krásnými zahradami ve francouzském stylu.

 • Děčín – zámek

- bezbariérový přístup do všech prostor, zámek má dvoupatrovou expozici, je zde však výtah. V zahradě je jediný schod.

 • Dobříš – zámek

- bezbariérový přístup: pro návštěvníky na vozíčku je zámek dostupný s asistencí. Bez problémů je možná prohlídka zámeckého parku – francouzské a anglické zahrady. Do expozice, která je v 1. patře, je přístup možný s pomocí po zdolání schodů. Následný pohyb po expozici není obtížný, vstupy do jednotlivých místností jsou dostatečně široké. Zpřístupněné jsou reprezentační sály a soukromé hostinské pokoje se štukovou a malířskou výzdobou, nábytkový fond ve francouzském stylu 18. století či obrazové sbírky s rodovými podobiznami, květinovými zátišími nebo italskými vedutami. Upravená toaleta pro vozíčkáře je v zámecké restauraci

 • Doudleby nad Orlicí – zámek

- bezbariérový přístup pouze na nádvoří a park

 • Duchcov

- vstup do zámku i pohyb po Knížecí zahradě je bezbariérový. Expozice se nachází v 1. patře, kam je možné se dostat s pomocí – je nutné zdolat schodiště. Celá prohlídková trasa je pak bez bariér, na konci prohlídky je nutné vozíček opět snést po schodech dolů. Přístupné jsou rovněž poklady z depozitářů. Bezbariérová toaleta pro vozíčkáře je v přízemí zámku.

 • Dvůr Králové nad Labem

- bezbariérový přístup: vně i uvnitř objektu

 • Fryštát: zámek, muzeum

- prohlídky návštěvnických okruhů zámku osobami na invalidních vozících je nutné ohlásit předem pro zajištění přesunu za asistence personálu zámku. Pro návštěvníky na vozíčku je bez problémů přístupná expozice České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze a samozřejmě i zámecký park, kde jsou vysázené vzácné dřeviny a ve střední části, poblíž bývalých koníren, vybudován zookoutek s výběhem pro vysokou zvěř a drobným vodním ptactvem. Bezbariérová toaleta je k dispozici v zámecké vinárně v budově zámku

 • Frýdek, Místek: zámek, muzeum

- Bezbariérový přístup jen do výstavních části, nutno ohlásit předem

 • Grabštejn – státní hrad

- Bezbariérový přístup tělesně handicapovaných návštěvníků na Grabštejn je možný s pomocí. Bez asistence je možný pohyb po velkém nádvoří, spojený s prohlídkou zámeckých exteriérů. Prohlídku interiérů je nutno dohodnout předem, vozíčkář je pak vynesen do patra, kde může absolvovat prohlídkovou trasu po historických interiérech s expozicí nábytku a dřevořezeb ze sbírek Severočeského muzea v Liberci. Od roku 2006 jsou zcela bezbariérové toalety. Připravuje se také realizace výtahu. Parkování je možné předem domluvit přímo u zámku. Věž a některé části objektu jsou pro invalidní osoby nedostupné

 • Hluboká nad Vltavou – státní zámek

- Návštěvníci na vozíčku mohou bez obtíží navštívit zámecký park a prohlédnout si exteriéry zámku. Prohlídková trasa je v 1. patře a v suterénu, je dostupná pouze s pomocí po schodech, samotná trasa je bez bariér. Toalety upravené pro invalidní občany v objektu nejsou. Pro parkování jsou vyhrazena dvě místa cca 300m od zámku za Alšovou jihočeskou galerií.

Hluboká nad Vltavou je především známa svým krásným,v noci osvíceným zámkem s překrásně vybavenými interiéry. Zámek, jehož vzorem byl anglický Windsor, leží v krásných zahradách uprostřed rozsáhlého parku a láká svoji siluetou už z dálky. Pak také navštívíme blízký lovecký zámeček Ohrada s nejstarším loveckým muzeem na světě. Vystoupení historických šermířů, dobový královský průvod a nádherný rybník Bezdrev jen dokreslí tuto pohádkovou atmosféru.

 • Hluboš – zámek

- s pomoci je možné zámek navštívit

 • Holice – Památník dr. Emila Holuba – Africké muzeum

- bezbariérový přístup: vně i uvnitř objektu

 • Hořovice – státní zámek

- bezbariérový přístup: zámecký park, uvnitř 2. okruh

 • Horšovský Týn – státní hrad a zámek

- bezbariérový přístup: spíše ne

 • Houska – hrad

- bezbariérový přístup: vně objektu ano, uvnitř částečně

 • Hrádek u Nechanic – státní zámek

- bezbariérový přístup: vně objektu ano, uvnitř přízemí zámku

vedle zámku v Hluboké nad Vltavou je zámek Hrádek u Nechanic nejvýznamnější stavbou romantické architektury, tzv. anglické gotiky stejně jako anglický Windsor.

 • Hradec nad Moravicí – zámek

- bezbariérový přístup v přízemí. Od vesnického apartmá až po Hubertovu světnici

 • Choltice – zámek

- bezbariérový přístup pouze do Kaple

 • Chrudim – Muzeum loutkářských kultur

- bezbariérový vstup: expozice „Bez bariér“ v přízemí

 • Jabkenice – Památník Bedřicha Smetany

- bezbariérový přístup

 • Jaroměřice nad Rokytnou – státní zámek

- bezbariérový přístup: park, trasa B a C

 • Jemniště – zámek

- bezbariérový přístup pouze do parku. Expozice se nachází v prvním patře zámku

 • Jindřichův Hradec – zámek

- bezbariérový přístup jen na nádvoří

renesanční komplex budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci je po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším památkovým objektem v České republice. Rozkládá se na více jak 3 ha a má 320 místností. V jeho interiérech je uloženo na 10 000 uměleckých předmětů.
Prohlédneme si zde renesanční město, zámek s černou gotickou kuchyní, kde se po staletí vařila slavná kaše pro chudinu a zámeckou zahradu, kde mimo jiné zpívala i slavná operní pěvkyně Ema Destinnová.
A pověst říká…kolikrát se zde prošla Bílá paní, to již nelze přesně říct, ale i v dnešní době je možné ji spatřit. Ale i dnes si podržela zvyk, že zmizí stejně rychle jako se objeví…

 • Kačina – zámek, Muzeum českého venkova

- bezbariérový přístup v celém zámku

 • Kamenice nad Lipou

- bezbariérový přístup do všech prostor kromě sklepení

 • Karlštejn – Muzeum betlémů

- bezbariérový přístup: vně objektu ano, uvnitř objektu pouze 1/3 expozice

 • Karlštejn – státní hrad

- bezbariérový přístup: pouze vně objektu

Hrad Karlštejn Vás uvítá velmi srdečně a jako dominanta zdejší krajiny ve Vás zanechá hluboké stopy. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV.,který bude také naším dnešním průvodcem, jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a římských korunovačních klenotů. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži,kde je zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. stol., soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika, která je prý největší na světě. Hrad je, ale také známý legendou o zákazu vstupu žen na jeho území za vlády Karla IV., který rafinovaně zrušila jeho poslední manželka Eliška Pomořanská.

 • Kašperk – hrad

- bezbariérový přístup: nádvoří, přízemí a parkán

 • Kladruby – klášter

- bezbariérový přístup

 • Klenová – hrad a zámek, Galerie Klatovy / Klenová

- bezbariérový přístup: vně objektu

 • Konopiště – zámek

- bezbariérový vstup: uvnitř zámku pouze první okruh

 • Kopřivnice – Regionální muzeum: Technické muzeum Tatra

- bezbariérový přístup

 • Kost – hrad

- bezbariérový přístup jen v exteriérech

Hrad Kost Vás okouzlí hned při příjezdu do nádherné oblasti údolí Plakánek,které se před námi nečekaně rozprostře za příjezdovou cestou. Tuto romantickou skalnatou krajinu završuje gotický hrad,který zůstal ve své původní podobě zachovaný dodnes. Po procházce jeho nádvořími s nádherným výhledem do okolní krajiny si prohlédneme výstavu dobových zbraní a unikátně zachovalou černou kuchyni a místními pivovarnickými budovami. V pískovcových skalách u hradu si také prohlédnete jeskyně, kde ještě počátkem minulého století žili lidé.

 • Kozel – státní zámek

- zcela bezbariérový přístup – nájezdová rampa, možnost projíždět zámeckými komnatami bez jakýchkoliv překážek. Bezberiérové jsou i toalety a sál, v němž se konají koncerty. Autobus s vozíčkáři může po domluvě přijet až do hospodářského dvora v těsné blízkosti zámku. Pro individuální návštěvníky či menší skupinky sluchově postižených spoluobčanů jsou připraveny speciální tištěné texty v českém jazyce. Umožní i prohlídky zrakově postiženým, pro které jsou připraveny i některé vybrané předměty, kterých je možné se dotýkat.

 • Krásný Dvůr – státní zámek a park

- bezbariérový přístup: pouze zámecké nádvoří a park

 • Kroměříž – Arcibiskupský zámek a zahrady

- bezbariérový přístup: vně objektu

 • Křimice – zámek

- bezbariérový přístup – park velmi vhodný i pro starší a tělesně postížené osoby

 • Kuks – státní zámek a klášter, Betlém

- bezbariérový přístup uvnitř objektu lze umožnit (oznámit předem v pokladně)
- bezbariérový přístup – špitál, muzeum a galerie

 • Kunětická Hora – státní hrad

- bezbariérový přístup na palácové nádvoří, dále s pomocí do rytířského sálu. Pro vozíčkáře povolen příjezd vozem až před bránu hradu

 • Kutná Hora – Hrádek: České muzeum stříbra – středověký důl

- bezbariérový přístup do středověkého dolu není možný

toto historické město bylo dlouhou dobu druhým nejvýznamnějším a nejbohatším městem v českém státě. Důvodem toho byly doly na stříbro, které byly svého času nejbohatší v Evropě. Bude Vám zde představeno nádherné historické jádro města, kde se i v dnešní době pravidelně točí známé historické filmy jako např. Johanka z Arku, světoznámá Katedrála sv. Barbory, která je stejně honosná jako pražská Katedrála sv. Víta, Vlašský dvůr, bývalé sídlo panovníka a později kutnohorského mincmistra a další památky.

Kutná Hora Sedlec: kostnice

bezbariérový přístup

Kynžvart – státní zámek

bezbariérový přístup

Landštejn – státní hrad

bezbariérový přístup: částečně

Lány – zámek

bezbariérový přístup pouze do parku

Zámek Lány byl vybudován v 16. století na příkaz panovníka Rudolfa II., jako lovecký zámeček pro nedalekou loveckou oboru. Jeho renesanční dispozice byla s menšími stavebními úpravami zachována dodnes. Zámek obklopuje lánský park, kde jsou vysazeny cizokrajné dřeviny a vyhlášená lánská obora, která již od středověku byla plná vzácných druhů zvěře, což jsem již tehdy sem přivádělo panovníky k lovům a v roce 1921 přispělo k rozhodnutí zakoupit toto místo pro oddychový pobyt prezidenta nově vzniklého Československého státu T.G.Masaryka. Dnes v Lánské oboře můžete narazit na asijské jeleny, muflony, daňky a další zvěř…V Lánech je také pohřben společně se svojí manželkou první Československý prezident T.G.Masaryk.

Lednice – státní zámek

bezbariérový přístup – ano – 1. okruh (přízemí)
v areálu je možné se pohybovat v celku bez problému, trasy po parku jsou převážně vhodně upravené.

Kdo jej neviděl těžko uvěří. Kdo ho navštívil nezapomene. A kdo tento areál už zná, rád přijíždí znovu. Tak lze uvést Lednicko- Valtický areál, který je rovněž nazýván zahradou Evropy – je totiž nejrozsáhlejší umělecky ztvárněnou krajinou na světě. Na bezmála dvou stech kilometrech čtverečních zde lidské ruce ve spolupráci s přírodou vytvořily skutečný unikát. I pro nás, kteří projdou jen malou část tohoto skvostu, se zde otevře nádherný svět impozantních šlechtických sídel, obklopených parky, zahradami, rybníky, řekami a lesy, doplněných řadou soch, loveckých zámečků, kaplí a kolonád.

Lemberk

bezbariérový přístup po celém muzeu, v zámku WC pro vozíčkáře, dřevěné nájezdy

Lešná

bezbariérový přístup je zajištěn pomocí speciální plošiny. K dispozici je šest toalet upravených pro hendikepované návštěvníky

Lešany u Týnce nad Sázavou – Vojenské technické muzeum

bezbariérový přístup

Letohrad – Muzeum řemesel

bezbariérový přístup: částečně (první dvě patra muzea, restaurace, galerie Na Sýpce)

Levý Hradec – kostel sv. Klimenta, přemyslovské hradiště

bezbariérový přístup

Ležáky – Pietní území, muzeum

bezbariérový přístup: vně objektu ano, uvnitř částečně

Liberec – Botanická zahrada a zoologická zahrada

bezbariérový přístup

Současné významné průmyslové město bylo původně vesnicí a ještě ve druhé polovině patnáctého století jenom městečkem s výrobou sukna. Albrecht z Valdštejna toto městečko změnil v továrnu na sukno, do které pak oblékal své vojáky a tato tradice se zde dochovala dodnes. Seznámíme Vás zde i s novodobou historií, kdy zde v 30.letech minulého století tvořily němci národnostní většinu a proto zde také vyhlásili svojí provincii Deutschböhmen, stát ve státě, s vlastními bankovkami, zemskou vládou a hlavním městem Libercem.

Liběchov – zámek

bezbariérový přístup do přízemí zámku

Libochovice – státní zámek

bezbariérový přístup pouze do nádvoří a do parku

Lidice – Památník

bezbariérový přístup: pietní území a Lidická galerie

Lichnice – zřícenina hradu

bezbariérový přístup

Lipnice – zámek

bezbariérový přístup pouze nádvoří

Litomyšl – státní zámek

bezbariérový přístup do divadélka, bytu B. Smetany, Muzea antiky. Po domluvě s vlastním doprovodem i do expozic

V Litomyšli vás přivítá jedna z nejvýznamnějších renesančních památek v Čechách a rodiště jedné z nejznámějších osobností české hudební historie, hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Zámek Litomyšl byl v roce 1999 zapsán na seznam UNESCO a o této stavbě i životech lidí a dějinách celého městečka vám bude vyprávět skutečná historická postava, hlavní architekt zámku, Ulrike Aostalli. Aostalli zde vystavěl dvoupatrový čtyřkřídlý zámek se čtvercovým nádvořím,který nechal bohatě vyzdobit rustikou a výjevy z antické mytologie. Představí vám také nejvýznamnější zdejší památku, pozdně barokní zámecké divadlo s četnými dochovanými dekoracemi. A prohlédnete si také originální hudební zápisy geniálního hudebního skladatele Bedřicha Smetany.

Lnáře – zámek

bezbariérový přístup: pouze přízemí

Loket – hrad

bezbariérový přístup: částečně (vně objektu a uvnitř pouze přízemí)

Lužná – Železniční muzeum Českých drah

bezbariérový přístup

Lysice – státní zámek

bezbariérový přístup: vně objektu

Manětín- zámek

bezbariérový přístup

Mělník – zámek a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze

bezbariérový přístup: pouze vně objektu

Mikulčice – Slovanské hradiště

bezbariérový přístup

Milotice – státní zámek

bezbariérový přístup

Mladá Boleslav – Škoda auto muzeum

bezbariérový přístup
služba pro nevidomé a slabozraké (hmatová prohlídka s průvodcem na objednávku)

Mnichovo hradiště – zámek

bezbariérový přístup vně objektu – ano, uvnitř objektu – ano ( nutno vynést vozík do 1.patra )

Mníšek pod Brdy – zámek

s pomocí lze umožnit bezbariérový přístup do celého objektu

Moravský kras

bezbariérový vstup

Náchod – zámek

bezbariérový přístup pouze vnější nádvoří

Město Náchod je se svým zámkem jedno s nejkrásnějších východočeských měst a je to do značné míry dáno polohou zámku, který se vypíná vysoko nad městem. Byl vybudován již ve 13.století jako strážní hrad a dnes má ranně barokní podobu. Zámek má jednu z nejlépe vybudovaných hradeb v této oblasti, kterou projektoval známy architekt Carlo Lurago. Interiéry hradu mají bohatou rokokovou štukovou výzdobu.

Náměšť nad Oslavou – státní zámek

bezbariérový přístup částečně

Náměšť na Hané – státní zámek

bezbariérový přístup: částečně (přízemí)

V tomto malém městečku,které je známé svými lidovými tradicemi, se nachází pozdněgotický zámek s krásnou francouzskou zahradou a alejí Lip vedoucí do čtyř světových stran. Jeho historie je těsně spjata s Olomouckým arcibiskupstvím.

Nebílovy – státní zámek

bezbariérový přístup: částečně

Nižbor – sklárna Rückl Crystal a. s.

bezbariérový přístup

Sklářství má v České republice velkou tradici a patří i mezi mezinárodně vysoce ceněné obory. A my zde také jednu z vyhlášených skláren navštívíme. Říká se, že již od samého počátku, co sklářství existuje je nejvíce ceněno sklo broušené, pro svoje dokonalé provedení a mimořádnou kvalitu. A zde se seznámíme s průběhem výroby skla, s jednotlivými etapami jeho ruční výroby a budeme i obdivovat jeho finální podobu.

Nový Drahov – Národní přírodní rezervace Soos

bezbariérový přístup: naučná stezka je bezbariérová v celé délce

Olomouc – hrad: Arcidiecézní muzeum

bezbariérový přístup včetně sociálního zařízení
(pouze prohlídka románských oken ve Zdíkově paláci je přístupná výhradně po točitém schodišti)

Olomouc je největším městem střední Moravy. Bylo založeno již v 11.století a svým historickým vývojem a postavením je srovnatelné pouze s hlavním městem Prahou. Je také po Praze druhou největší památkovou rezervací a má velmi unikátně zachovalý středověký půdorys vlastního města.

Opočno – zámek

bezbariérový přístup: pouze v přízemí – Africká hala

Opočenský zámek byl postaven na místě, kde vedla důležitá obchodní stezka a jeho historie sahá až do 11.století. Během své historie se zde mnohokrát jednalo o evropských státních záležitostech jako např. zde se konalo jednání proti napoleonské koalice, za přítomnosti ruského cara Alexandra a rakouského kancléře Metternicha, které předznamenalo Napoleonovu porážku v bitvě U Lipska. Dnešní podoba zámku je renesanční, kterou tvoří tři dvoupatrová křídla spojená do písmene U. Zámek obklopuje romantický park se spletí cestiček vedoucími tajemnými zákoutími a s výhledy do dalekého kraje Orlických hor. V interiérech si také budete moct prohlédnout skvělou obrazárnu s díly italských mistrů, dále rytířský sál, lovecký sál, knihovnu a další místa.

Orlík – zámek

bezbariérový přístup: zámecký park a nádvoří zámku

Na severu jižních Čech jen kousek nad vodní přehradou Orlík stojí na pevné skále novogotický zámek Orlík, kolem kterého se rozprostírá překrásný zámecký park založený roku 1820,jemuž se také přezdívalo „orlí hnízdo“.
Orlík je jedním z dochovaných sídel staré rodové šlechty, ke které patřili v Čechách i Schwarzenberkové. V interiérech zámku je dokumentován jejich vliv v politice a vojenství i jejich postupné splynutí s českým národem. Po prohlídce zámku nás bude čekat procházka v zámeckém parku s kulisou staletých stromů a romantickými břehy Orlického jezera.

Pardubice – zámek: Východočeské muzeum

bezbariérový přístup – kromě expozice pohlednic ve sklepě

Ploskovice – státní zámek

Do zámeckého parku je vstup bezbariérový. Do objektu zámku pouze vstupní vestibul.

Plzeň – Pivovar Plzeňský Prazdroj

bezbariérový přístup

Prace – Památník Mohyla míru

bezbariérový přístup

Prácheňské muzeum – hrad v Písku

bezbariérový přístup do 1. a 2. patra

Písek je historické město ležící na břehu řeky Otavy,které ve 13. století založili čeští králové. Díky těžbě zlata a přízni panovníků se již v historii stalo Mekkou vzdělanosti a kultury. V dnešní době je nazýváno – městem v moři lesů – a je oblíbeným výletním místem turistů. Historické centrum Písku je vyhlášeno památkovou rezervací. Mezi jeho nejvyhledávanější památky patří např. Kamenný most, který je nejstarším dochovaným kamenným mostem v Čechách.

Příbram – Hornické muzeum

bezbariérový přístup

Průhonice – park

bezbariérový přístup, včetně expozic uvnitř zámku

Raduň – státní zámek

bezbariérový přístup: zámecký park a okolí zámku

Rájec nad Svitavou – státní zámek

bezbariérový přístup: vně objektu a přízemí

Rajhrad – klášter: Památník písemnictví na Moravě

bezbariérový přístup

Ratibořice – státní zámek

Bezbariérový přístup jen do přízemí zámku a všechny objekty v Babiččině údolí umožňují také bezbariérový vstup. Mlýn, Mandl a Staré Bělidlo

Rožmberk nad Vltavou – státní hrad

bezbariérový přístup není – k expozici v 1. patře vede asi 27 schodů, správa hradu je ochotna zajistit transport do prohlídky a zpět na základě předchozí telefonické domluvy

Roštejn – hrad

bezbariérový přístup na nádvoří, do hospody a WC. Prohlídkové interiéry hradu vzhledem k množství schodů bezbariérové nejsou

Jednoho temného listopadového dne, kdy nebe bylo zachmuřené, jako by již ani neměl nastat žádný den, se z hradního paláce ozval nenávistný řev, který plašil koně a sedláky nejméně kilometr daleko od hradu…..takovéto zvěsti se šíří o hradu Roštejn, dnes krásném renesančním loveckém sídle na rozhraní Čech a Moravy.
Historie tohoto místa je velmi bohatá, hrad vznikl již v době rozkvětu českého království v polovině 14.století, prošel husitskými válkami, kdy ho obléhalo husitské vojsko, ale hrad zůstal nedobyt. V lovecký zámeček se změnil v době renesance, kdy zde byla zřízena velká lovecká obora s jeleny a bažantnice a tato jeho podoba se zachovala dodnes.

Rychnov nad Kněžnou – zámek

bezbariérový přístup pouze do přízemí a na nádvoří

Sázavský klášter

bezbariérový přístup v exteriérech, interiéry mají 2 až 3 schůdky

Slavkov u Brna

bezbariérový přístup pouze do zámeckého parku

Město, jehož jméno Austerlitz zná díky napoleonské bitvě u Slavkova celý svět. V barokním zámku s rozlehlým parkem ve stylu francouzských barokních zahrad bylo 6. prosince 1805 uzavřeno příměří mezi Francií a Rakouskem. V části zámku zde uvidíme napoleonskou expozici.

Sovinec

bezbariérový přístup jen po páté nádvoří

Stará Huť – Památník Karla Čapka (Strž)

bezbariérový přístup: částečně – pouze přízemí

Staré Hrady – hrad

bezbariérový přístup

Střekov – hrad

bezbariérový vstup jen na nádvoří hradu

Točník – státní hrad

bezbariérový přístup: kolem hradu a po všech nádvořích

Třebechovice pod Orebem – Muzeum betlémů

bezbariérový přístup

Třeboň – státní zámek

bezbariérový přístup vně objektu
bezbariérový přístup na trase Rožmberské renesanční interiéry

Když se řekne Třeboň, každý si představí romantické rybníky plné ryb, které zakládal slavný rod Rožmberků. Rožmberkové měli erb s rudou růži v bílém poli, proto si říkali páni z Růže. Posledním Rožmberkem byl Petr Vok. Žil nespoutaně a lehkomyslně a velmi okázale. A také proto zde dodnes zůstalo zachováno krásné městečko, se středověkými klikatými uličkami a renesanční zámek s krásným parkem. Třeboň je obklopena jednou z největších soustav rybníků v Evropě, která pochází již z počátku 17. století. Tyto rybníky a rybníčky dokreslují romantickou siluetu města a kdo dnes nezná kapry z Třeboně?

Trocnov – Památník Jana Žižky

bezbariérový přístup: částečně

Úštěk – hrad

bezbariérový přístup na nádvoří

Valdštejn – hrad

bezbariérový přístup: částečně – tzv. přední hrad

Lesní kámen – Wald-stein, příhodné jméno pro hrad postavený na obrovském bloku pískovcových skal. Původní hrad rodu Valdštejnů byl postaven ve druhé polovině 13. století, později přešel na jiné majitele. Albrecht z Valdštejna jej získal od Smiřických, když využil příbuznosti se Smiřickými a nechal se prohlásit za poručníka slabomyslného Jindřicha Smiřického, posledního mužského příslušníka rodu.

Velké Březno – státní zámek

bezbariérový přístup: pouze přízemí zámku

Vrchotovy Janovice – zámek

bezbariérový přístup: pouze vně objektu (park a nádvoří)

Zákupy – zámek

bezbariérový přístup pouze na nádvoří

Zbiroh – zámek

s pomocí lze umožnit bezbariérový přístup

Zbuzany – Automuzeum Praga

bezbariérový přístup

Zlatá Koruna – klášter

bezbariérový přístup: částečně

Zvíkov – státní hrad

bezbariérový přístup pouze na nádvoří a venkovní areál. K hradu vede asfaltová cesta

leží v překrásném prostředí soutoku dvou řek Vltavy a Otavy a jeho historie je opředena tajemstvím, které dodnes láká spousty návštěvníků. Byl založen pravděpodobně za vlády Přemysla Otakara I. První písemná zmínka pochází z roku 1234. Tehdy začal hrad být obsazován královskými purkrabími. Hrad si zachoval svoji původní středověkou dispozici do dnešní doby, i když byl v 17.stol. vypleněn. Nejznámější jeho stavbou je věž zvaná Markomana, která pravděpodobně pochází už z keltského období a v jejíž centru se nacházejí neznámé energie. Tyto energie jsou připisovány postavě Zvíkovského raráška, který zde na hradě straší již dlouhá staletí. Věž Markomanka je také popsána neznámým typem písma, které se ještě dodnes nepodařilo rozluštit.

« « Prague City Line – Prahou bez bariér | Bezbariérové památky v Praze » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

2 reakce u článku “Bezbariérové památky Česká republika”

 1. Ivan Šenk napsal:

  Důležité upozornění pro handicapované návštěvníky (vozíčkáře):

  Z důvodu snazšího přístupu k zámku můžete zaparkovat svoje vozidlo na parkovišti pro návštěvy a zaměstnance zámku, které se nachází po projetí přístupové aleje vpravo před bránou do nádvoří zámku a je zdarma.

  Prohlídku zámku lze uskutečnit následujícím způsobem:

  - tzv. malý okruh (přízemí zámku) lze absolvovat po domluvě s paní pokladní zcela bez problémů (vstup do zámku je bočním vchodem a po absolvování prohlídky zámku se tímto vchodem opět vyjede)
  - díky finanční podpoře Nadace ČEZ jsme v roce 2012 mohli zakoupit schodolez, pomocí kterého chceme handicapovaným umožnit prohlídku i tzv. velkého okruhu, to znamená i I. patra zámku (s malým omezením, neboť jedny dveře jsou velmi úzké). Schodolez je sice docela jednoduché zařízení, ale vyžaduje odbornou obsluhu a přeprava handicapovaného i s vozíkem (jednoduchým, ne elektrickým!) je v našich historických interiérech operace velmi náročná.
  - Proto Vás, případné návštěvníky, velmi prosíme, abyste si svoji prohlídku I. patra nejdříve domluvili se správou zámku v náležitém předstihu. Děkujeme Vám za pochopení.

  Toalety, které jsou umístěny na nádvoří zámku, jsou volně přístupné i pro handicapované. Jedna toaleta je standardně vybavena pro vozíčkáře. Klíč od této toalety je u paní pokladní v prodejně suvenýrů (popřípadě v pokladně zámku).

  Zámecký park je pro vozíčkáře volně přístupný.

 2. Rudolf Skřejpek napsal:

  Nevím který chytrák uvedl do přístupných zámků i Bučovice. Zámek je zcela nepřístupný a to jak pro vozíčkáře tak i pro lidi na berlích kteří tyto špatně zvládají. vstup po sjezdu pro kučáry a koňské povozy nezvládne aní elektrický skůtr natož člověk na mechanickém vozíku. Zvážíme-li, že je potřeba zdolat výšku téměř dvou metrů po nerovné rmpě se spoustou různých mezer mezi dlažebními plotnami, tak ani doprovod vás nevytlačí a schody jsou uprostřed dvou takovýchto sjezdů a to bez zábradlí, takže pro lidi na berlích, nebezpečné i pro chůzi.Nevím kdo tento oběkt zařadil , ale je to výsměch a dělá si z invalidů dobrý den.

Zanechat komentář