Bezbariérová trasa Prahou – Vyšehrad

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - VYŠEHRAD

Na naší první procházce navštívíme Pražský Vyšehrad, který patří dle legend k nejpamátnějším místům české historie. Každý z nás jistě četl knížky jako jsou Staré pověsti České. Na dnešní procházce budeme kouzlo této dávné historie i legend postupně objevovat i vzhledem k tomu, že Vyšehrad v sobě ukrývá množství bezbariérových možností od prohlídky památek až po kvalitní bezbariérovou restauraci.

POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE

  • Začátek trasy: Stanice metra trasa C – Vyšehrad
  • Konec trasy: Stanice metra trasa C – Vyšehrad
  • Délka trasy: 4,5 km
  • Čas jízdy: 2 hod 30 min
  • Zaměření: poznávací – historické
  • Obtížnost: lehká – střední
  • Cenová hladina: zdarma

Naší první procházku zahájíme u výjezdu z metra trasy C Vyšehrad, kde se hned na počátku cesty můžete zastavit na krátkém občerstvení v Café Vyšehrad. Restaurace je bezproblémově bezbariérově přístupná i s prostornou bezbariérovou toaletou v těsné blízkosti. Z tohoto místa vyjedeme po nájezdové rampě těsně u výstupu z metra a vydáme se podél zdi ochozu Kongresového paláce lehce z kopce pozvolnou asfaltovou cestou k ulici Na Bučance. Ulici můžeme vzhledem ke slabé dopravě, která zde panuje projet, jak po chodníku, tak po silnici. Za chvíli před sebou uvidíme bránu Vyšehradské pevnosti. Zde nás očekává první malé úskalí naší cesty, které většina z vás jistě dobře zná a tím je malá křižovatka před námi, která je vybudována z velkých kostek tzv. kočičích hlav, které můžou při troše nepozornosti značně poškodit přední kolečka mechanických vozíků. Po přejetí této křižovatky se vydáme po levé straně ulice průjezdem bod branou zvanou Táborská. Zde je povrch chodníku tvořen menšími kostkami a jízda je pohodlnější. Pokračujeme až před Jedličkův ústav.

Táborská brána nám otevřela prostor Vyšehradu a my se zde můžeme začít věnovat i jeho historii. Fakta o Vyšehradu, která jsou podložena archeologickými vykopávkami, na rozdíl od legend, které jsme zmiňovali v úvodu, jasně hovoří o tom, že před 10.stoletím nebylo na Vyšehradě zjištěno ani slovanské hradiště. Natož chrámy a katolické bohoslužby. Osobou, která položila základy ke stavbě Vyšehradu, byl náš první korunovaný král Vratislav II. (1061-1092). Důvodem tohoto počinu byl boj o investituru, o právo obsazování biskupských stolců, který právě vrcholil mezi říšským císařem Jindřichem IV. a papežem. Vratislav II. v tomto zápase podporoval císaře Jindřicha a tím se dostal do vnitřního konfliktu se svým bratrem Jaromírem, pražským biskupem. Vratislav se tehdy přestěhoval na Vyšehrad, vzdálený od Pražského hradu 4 kilometry, aby zde založil nové panovnické sídlo nezávislé na církevní moci. Na Vyšehradě v této době vzniká panovnický palác a dvě baziliky. Většina z těchto ranných staveb podlehla zkáze nebo byla přestavěna. Do dnešních časů se nejlépe dochovala románská kamenná tumba tzv. rakev sv. Longina s ostatky tohoto světce a rotunda sv. Martina.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vše o Vyšehradě

…………………………………………………………………………………………………………………………

Druhé významné období Vyšehrad zažil v době panování Karla IV.(1346 – 1378). Karel IV. z úcty ke svým předkům vytvořil novou korunovací ceremonii, která ukládala budoucímu panovníkovi povinnost v předvečer korunovace vykonat pouť na Vyšehrad. Sám tuto pouť vykonal poprvé 1.9.1347. V této době nechal také nově zbudovat královský palác, opevnění, přestavěl kapitulní chrám sv. Petra a Pavla a dokonce zde nechal obnovit i vodovod. Během husitských válek byla většina těchto staveb zničena. Dnes můžeme obdivovat snad jen bránu Špičku, která se nachází vpravo od nás, v místě dnešního informačního centra Vyšehradu (IC je v přízemí bezbariérové), a která byla součástí středověkého opevnění a obvodové zdivo strážné bašty zvané Libušina lázeň.

Jedličkův ústav, vedle kterého se právě nacházíme, patří spíše k novodobým dějinám Vyšehradu. Tato tzv. „Stará budova“ je původní nejstarší budovou celé organizace Jedličkova ústavu, jak si můžete přečíst na pamětní desce. Zde byl 1. dubna 1913 založen profesorem Mudr. Rudolfem Jedličkou první český ústav pro tělesně postižené děti. V roce 1914 zde byla otevřena škola pro zmrzačené děti, o rok později i pro invalidní vojáky a občany, kde jste mohli mimo vlastní školy najít i cvičné dílny. Nadace Jedličkova ústavu zde sídlí dodnes…….celá trasa včetně detailního popisu terénu je ke stažení v PDF formátu zde

Trasa  je součástí publikace PRAGUE CITY LINE – PRAHOU BEZ BARIÉR, celá publikace ke stažení v PDF formátu zde

Objednání tištěné publikace PRAGUE CITY LINE – PRAHOU BEZ BARIÉRzdarma – zde

« « Musaion – jedno z největších muzeí svého druhu v Evropě | Karel Škréta – Významný barokní malíř » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář