Bezbariérová trasa Prahou: Trójou až k ZOOlogické zahradě

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - TRÓJOU AŽ K ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ

Trojský kanál – Trójský zámeček – ZOO

Tato trasa je ve své první části velmi lehká, protože až ke vstupu do Trojského zámku vede po asfaltové cyklistické stezce, která je buď z mírného kopečka nebo po rovině. Mimo úvodní křižovatku na trase u výstupu z nízkopodlažního autobusu č. 2 zde nejsou žádné obrubníky, ani podobné překážky. V druhé polovině trasy si prohlédneme francouzské zahrady Trojského zámku. Dále, poněkud změníme žánr a navštívíme bezbariérově přístupnou pražskou ZOO. Dnes velmi moderní zahradu, která ukazuje zvířata v podmínkách, které se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí.

POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE
Začátek trasy: Autobusová zastávka linky č. 2, Pelc-Tyrolka
Konec trasy: Autobusová zastávka linky č. 2, ZOO
Délka trasy: 4,5 km
Čas jízdy: 2 hod 0 min
Zaměření: poznávací – historické, přírodovědné, sportovní
Obtížnost: nejlehčí Trojský kanál – Trojský zámeček, lehká Trojský zámeček – ZOO
Cenová hladina: 50,- Kč

Začátek trasy začíná u zastávky autobusu č. 2 „Pelc−Tyrolka”. Hned na
počátku této trasy musíme překonat první úskalí, a tím je absence bezbariérových sjezdů a nájezdů na chodníky. Tyto nájezdy nejsou ani na okolních přechodech pro chodce. Silnici je tedy nutné přejet po vozovce a vzhledem k tomu,že je naše výstupní autobusová zastávka v zatáčce,doporučujeme věnovat přejezdu této komunikace velkou pozornost. Po přejezdu silnice se dáme vpravo a projedeme kolem druhé autobusové zastávky. Za ní vjedeme na asfaltovou cestu, která nás dovede po rovinatém terénu k táhlému sjezdu, kterým se napojíme na asfaltovou cyklistickou stezku podél břehu Vltavy. Dále pokračujeme po cyklistické stezce A2 kolem umělého slalomového kanálu, kde můžeme vidět tréninky vodních slalomářů, kanoistů, raftařů nebo kajakářů. Na tomto kanálu trénovali a trénují naši olympijští medailisté, mistři Světa a Evropy, vítězové Světových pohárů Štěpánka Hilgertová, Lukáš Pollert, Martin Doktor a další. Po prohlídce kanálu nebo zastávce na občerstvení v loděnici, kterou uvidíme vpravo, pokračujeme podél kynologického cvičiště k visuté lávce spojující Tróju s Císařským ostrovem. Tuto lávku podjedeme a po 00 metrech se zastavíme u vchodu do Trojského zámku vpravo od naší cesty.

Zahrady Trojského zámku jsou bezbariérové. K zámku vede dlážděná cesta s velmi prudkým sklonem, do zámku není bezbariérový přístup, přístup do zahrady je z úrovně komunikace od řeky. Cesty v zahradách jsou v části písčité s drobnými kamínky a bezprostředně kolem zámku pokryté zámkovou dlažbou. V letních měsících je zde také zahrádka pro malé cukrárenské občerstvení. Trojský zámek patří mezi nejvýznamnější ukázky zámecké barokní architektury 7. st. v Čechách vůbec. Ke stavbě i k výzdobě pozval hrabě Šternberk vynikající evropské umělce.Stavbu projektoval Giovanni Domenico Orsi, jehož brzy vystřídal Jean Baptiste Mathey. Zajímavostí stavby je spojení hlavního sálu se zahradou monumentálním zahradním dvojramenným schodištěm. Schodiště je vyzdobeno plastikami antických bohů a bohyň znázorňujícími jejich boj s Titány, jak líčí starořecká Iliada. Odtud patrně pochází i název Troja, který se pak rozšířil na celou oblast. Zámek, citlivě zasazený do krajiny, obklopuje rozsáhlá francouzská zahrada vyzdobená terakotovými vázami, štukovými prospekty a oranžeriemi s bustami imperátorů.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vše o pražských památkách

…………………………………………………………………………………………………………………………

Z areálu Trojského zámku se vydáme kolem parkoviště vpravo k hlavní bráně Zoologické zahrady a pak na její prohlídku. I když má pražská zoologická zahrada kopcovitý terén, který je pro návštěvníky upoutané na invalidní vozíky hůře sjízdný, v obou částech zahrady – horní i dolní – je k vidění mnoho zajímavých expozic a pavilonů, vždy s bezbariérovým přístupem. Jsou zde i bezbariérové toalety, vyjma pavilonu šelem a pavilonu slonů a bezbariérové příjezdy do restaurací a vzdělávacího centra……….celá trasa včetně detailního popisu terénu je ke stažení v PDF formátu zde

Trasa  je součástí publikace PRAGUE CITY LINE – PRAHOU BEZ BARIÉR, celá publikace ke stažení v PDF formátu zde

Objednání tištěné publikace PRAGUE CITY LINE – PRAHOU BEZ BARIÉRzdarma – zde

« « Velikonoční tradice | Muzeum pražského vodárenství » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář