Prague City Line – PRINCIP PROJEKTU

31

Turistický informační a orientační systém PRAGUE CITY LINE představuje originální kombinaci klasického tištěného průvodce, orientačních značek PRAGUE CITY LINE přímo v ulicích města a internetového informačního portálu PRAGUE CITY LINE, kde návštěvníci získají potřebné informace k celému projektu, dění v Praze, ubytování a službách.

Aktivně podporujeme handicapované a spolupracujeme s městem. Jsme hlavním partnerem soutěží Miss World Deaf 2007 a Miss neslyšící Česká republika 2006, pro rok 2008 připravujeme spolupráci na mezinárodním multikulturním festivalu Pražské brány.

Jsme držiteli prestižního ocenění za pomoc handicapovaným osobám Ceny lidství 2006.

pha01_pomnik-mistra-jana-husa02.jpg001.jpgkarluv-most_zima4.jpgpha-staromestska-radnice18.jpg

.

.

…..

.

ULIČNÍ ZNAČENÍ PRAGUE CITY LINE

prag_silverline.jpgUliční značení PRAGUE CITY LINE je vytvořeno formou konkrétní souvislé trasy, která návštěvníky Prahy seznamuje s vybranými významnými pražskými historickými památkami i s kulturními objekty. Praktická trasa PRAGUE CITY LINE je tvořena stříbrnými uličními pozemními značkami umístěnými většinou v oblasti obrubníků chodníků.

Výhodou těchto značek je, že tvoří souvislou trasu, přičemž je z jedné vidět na druhou. V oblastech, kde je různými okolními vlivy možnost orientace ztížená, je orientačních značek PRAGUE CITY LINE umístěno větší množství, aby bylo v maximální možné míře zajištěno, že bude vidět alespoň jedna z řady značek, aby návštěvník Prahy využívající tento systém případně neztratil další návaznost na trasu. Velikost značky je také volena tak, aby byla značka nepřehlédnutelná, a tím i orientace v systému PRAGUE CITY LINE co nejpřehlednější.

sipka1.JPGOrientační směrové značky jsou vytvořeny formou několika na sebe navazujících šipek PRAGUE CITY LINE a jsou určeny pouze pro určení dalšího směru trasy.

Orientační popisné značky označují vybrané památky, které jsou na trase PRAGUE CITY LINE. Tyto popisné značky jsou vytvořeny formou kruhové značky s vyznačením čísla památky. Tato značka je vždy umístěna na trase v bezprostřední blízkosti vybraného památkového objektu, jemuž je stejné konkrétní číslo přiřazeno i v psaném turistickém průvodci PRAGUE CITY LINE. Podrobnější popis označeného objektu je pak obsažen právě v doprovodném psaném turistickém průvodci.

.

TIŠTĚNÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE

obalka-praha-1.jpgTištěný turistický průvodce PRAGUE CITY LINE tvoří druhou část turistického informačního a orientačního systému. Jeho základem je turistická mapa Prahy doplněná o schematický nákres praktické uliční trasy s číselným označením zastávek u vybraných památkových objektů.

Přesněji se jedná o turistického průvodce, který popisuje praktickou uliční trasu. Podává podrobnější přehled památkových i kulturních objektů, které jsou představeny na trase PRAGUE CITY LINE. Tyto objekty popisuje jak z pohledu historického a architektonického, tak i z pohledu různých zajímavostí, které jsou k objektu vázány. Turistický průvodce je doplněn řadou barevných fotografií představovaných objektů a schematickými nákresy uspořádání zajímavějších či rozsáhlejších objektů (např. Pražského hradu) i praktickými informacemi jakou jsou adresy jednotlivých zahraničních zastoupení. V průvodci nechybí ani mapa vnitřní Prahy.

Aby orientace pro uživatele systému PRAGUE CITY LINE byla opravdu co nejjednodušší, jsou v mapě výrazně vyznačeny stanice pražského metra, u kterých je možno se na trasu PRAGUE CITY LINE napojit.

« « Soutěž: Soutěžní putování po Prague City Line Praha 2 | Soutěžní putování po Prague City Line Praha 2 » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář