Vítězslav Hálek – zakladatel moderní české poezie

Vítězslav Hálek bývá spolu s Janem Nerudou označován za zakladatele moderní české poezie, i když mezi oběma básníky je dosti velký rozdíl. Svým optimistickým laděním a snahou po harmonii se Vítězslav Hálek  stal vedoucím básnickým představitelem své generace.

Dětství a studia:
Vítězslav Hálek - rodný důmVítězslav Hálek, vlastním jménem Vincenc Hálek, se narodil 5. dubna 1835 v Dolínku u Mělníka. Jeho otec byl hostinským, který byl téměř neustále zadlužený. Rodiče chtěli mít ze svého syna kněze, proto začal V. Hálek studovat kněžský seminář v Praze, ale proti přání rodičů z něho vystoupil a začal navštěvovat Akademické gymnázium. Na toto studium si musel vydělávat již sám, především tím, že dával soukromé hodiny – kondice. Zde působil v letech 1847-55, seznamuje se tu i s lidmi jako je Klicpera či Štulc, kteří mu pomáhají v sobě objevit básníka a vlastence. Svou první báseň Nekřtěncova dušička zveřejnil roku 1854, rok poté vydal i svou první knihu Alfréd. Od roku 1855 studoval po tři léta filozofii, avšak nestal se profesorem, ale cele se oddal literatuře a novinářství. Od roku 1860 až do své smrti byl čelným členem redakce Národních listů. Působil i v jiných redakcích, například Lumír, Květy či Zlatá Praha.

I Vítězslav Hálek propadl zálibě v cestování, v 60. letech vykonal dvě náročné cesty, první do Tater, druhou až k Jaderskému moři a do Malé Asie. Zážitky z těchto výprav pak popsal ve svých fejetonech.

Rodina:
Později se oženil s Dorotkou Horáčkovou, dcerou pražského advokáta, s níž měl před svatbou desetiletý vztah. Tato svatba zbavila Hálka existenčních problémů. O něco později se jim narodil syn Ivan, který se stal významným českým lékařem. Můžeme skoro říci, že žil celkem klidným a spokojeným životem, až do své náhlé smrti dne 8. října 1874. Zemřel tak v pouhých 39 letech na zánět pohrudnice, pochován byl v Praze na Vyšehradě.

Jeho smrtí zanikla skupina májovců a na scéně se objevila skupina nová, ruchovsko-lumírovská.

Jeho básnické nadání bylo velmi všestranné, spontánní, ale bohužel ne vždy dosti sebekritické. Hálkova tvorba je ovlivněna A. S. Puškinem, K. J. Erbenem či K. H. Máchou. Literatuře věnoval celý svůj život a spojil s ní i svou touhu pomáhat národu. Jeho literatura i celý pohled na svět je spojen s venkovem a životem tam.

Připomenout si Vítězslava Hálka  můžeme při procházce Prahou 2

Karlovo náměstí
před Novoměstskou radnicí
120 00 Praha 2
GPS: 50.077813,14.420441

Rubrika památky Prahy :  - zde

Rubrika osobnosti Prahy :- zde

Zdarma tištěný průvodce po památkách: - zde

« « Jaroslav Hlava – nejslavnější český patolog | Leoš Janáček – Česká tvorba uchvátila celý svět » »

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.