Jaroslav Hlava – nejslavnější český patolog

Jaroslav Hlava

Pro dnešní lékaře je Jaroslav Hlava znám jako nejslavnější český patolog. Avšak v zahraničí se po dlouhých padesát let o něm mluvilo jako o doktorovi O. Uplavici. Toto jméno se vám nezdá divné pro nic za nic, vzniklo totiž humorným omylem. Když se v Německu vydal Hlavův významný článek s českým názvem „O úplavici – předběžné sdělení“, došlo při překladu do němčiny k chybě. Onen podnázev „předběžné sdělení“ byl pochopen jako název celého díla a právě z „O úplavici“ vzniklo jméno autora – Dr. O. Uplavici. Tento omyl však zůstal neodhalen půl století. Po celou tuto dobu byl Dr. Uplavici často citován.

Začátky:
Již v úvodu bylo zmíněno, že Jaroslav Hlava byl, a stále je, velice uznávaným lékařem a že se proslavil i v zahraničí. Je až neuvěřitelné, jak rychlý byl Hlavův profesní růst. Čtyři roky Jan Vilímek - Jaroslav Hlavapoté, co v roce 1879 odpromoval hnedle ze dvou předmětů ( patologie a bakteriologie) na Univerzitě Karlově v Praze, byl jmenován do vedení patologicko-anatomického ústavu. Stal se tak prvním učitelem patologie českých zemích a může se pyšnit tím, že byl zakladatelem moderní patologie. Může se nám to zdát trochu pochybné, že tak mladý vědec byl určen jako hlava významného ústavu lékařské fakulty. Avšak Hlava byl opravdu člověkem na svém místě. Časem se totiž ukázalo, že je nejen vynikající vědec a učitel, ale i organizátor. Jako nejmladší z profesorského sboru vystupoval nejdynamičtěji ze všech a nejednou se stalo, že během sezení se strhla drobná potyčka.


Jaký vlastně byl:

Jaroslav HlavaKdyž toto všechno vezmeme v potaz, dozajista se neubráníme určitým představám o jeho charakteru. Může nás napadnout, že je to jasný případ suchopárného, hyperaktivního profesora, který sedí celé dny, v tomto případě, v pitevně a neumí se přívětivě usmát. Ve skutečnosti byl Jaroslav Hlava velmi oblíbený společník. Dost možná pro jeho výborný rozhled nejen v politickém dění, ale i pro značný zájem o kulturu. Kdybyste měli to štěstí a šli s ním na večeři či oběd, zajisté by k dámám byl velmi galantní a pánům by neopomenul nabídnout viržínko. To byla totiž jeho vášeň. Již od mládí si jeho chuť často dopřával a neodložil ho ani později. Možná mu přinášelo jakýsi pocit inspirace při bádání, jelikož zpravidla neopomenul vzít si ho s sebou ani do pitevny. Studenti dokonce podle toho, kolik cigár v ten den vykouřil, odhadovali, jakou má náladu. Když pak doutník odložil, začali se bát, aby zkouškou prošli.

Pokud máte rádi černý humor, Jaroslav Hlava by vás nejspíš pěkně pobavil.  Zde jsou dva jeho známé výroky, abyste si mohli udělat svůj vlastní názor na to, jakého ražení doktor Hlava byl.
„Budu živ do 90 let. Háček jest jen v tom, že mi to prorokoval jeden přírodní lékařský kolega, kteří, jak vidno, fušují s oblibou nejen do medicíny, ale také do prorokování. Snad předpokládal ten kolega podle svých utkvělých představ, že piju jen vodu a místo viržinek užívám jalovcových pokroutek. Budiž mu prominuto, že se v tomto punktu řádně zmýlil“.

„Vidíte, je to divné. Byl jsem už zcela tupý, skoro jsem už ani cigára při práci nepotřeboval – a od té doby, co mám děti, se to změnilo. Někdy mně rozčilení až překáží. Dětské sekce se vůbec bojím. Jako bych měl svoje dítě pod nožem…“

Vědecké práce:
Z jeho vědeckých prací jsou pak nejznámější ty o skvrnitém tyfu, úplavici, spalničkách či žluté atrofii jater. Avšak ne všechny byly připsány jako zásluha jemu. Např. jeho práce O Hlavův ústavskvrnitém tyfu v zahraničí nijak zvlášť neuspěla. Když však o 3 roky později se stejnými předpoklady a závěry o původu nemoci přišel vědec Stanislav Prowazek, veřejnost ji přijala s mnohem větším nadšením a prvenství v tomto oboru bylo připsáno právě Prowazkovi. Jak vidíme, Jaroslavu Hlavovi se ne vždy dostalo spravedlivého ocenění, přesto zůstává faktem, že se zasloužil o mnohé vědecké objevy přelomového významu a je velmi zajímavou osobností, která si zaslouží naši pozornost i dnes.

Připomenout si Jaroslava Hlavu můžeme při procházce Prahou 2 – Albertovem , zde čeká nádherná světle modrá budova Hlavova ústavu.

Adresa:
Studničkova 2,
128 00 Praha 2
GPS: 50.069767,14.425486

Hlavův ústav – ústav patologie, který plní významnou  roli v diagnostickém  a terapeutickém procesu, která spočívá ve vyšetřování tkání pacientů v rámci předoperačního a operačního bioptického vyšetření.

Rubrika památky Prahy :  - zde

Rubrika osobnosti Prahy :- zde

Zdarma tištěný průvodce po památkách: - zde

« « Tip na výlet v Praze: Pražská náhorní plošina | Vítězslav Hálek – zakladatel moderní české poezie » »

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.