Jan Evangelista Purkyně – vševědec a všečlověk  

„Úkolem lékařovým je život ne pouze obnovovati a na krátkou dobu udržeti, ale od porušení chrániti a k vrcholu obdivuhodné dokonalosti a krásy přiváděti.“

To jsou slova lékaře, přírodovědce, filosofa, fyziologa, psychologa, pedagoga, politika, vědce a badatele, národního obrozence i světoobčana. Tím velkým Čechem byl pan profesor Jan Evangelista Purkyně. V té větě je řečeno vše, co chtěl Purkyně předat svým následovníkům a dalším generacím. Nejsou to slova ani vědecká, ani vlastenecká či politická. Je to obecná výzva povolaného člověka k ochraně, rozvoji a kultivaci těla i duše všech lidských bytostí.

Jan Evangelista Purkyně se narodil 18.12.1787 Libochovicích jako syn správce zámku. Mládí strávil studiem a později prací v piaristickém řádu v Mikulově, Staré vodě a Strážnici, aby nakonec ukončil svou krátkou kariéru duchovního v Litomyšli. Již na lyceu začal chápat, že jeho místo bude jinde a životní poslání jiné. V roce 1807 dostatečně připraven zahájil studia na filozofické a přírodovědecké fakultě a později na lékařské fakultě. Byl nesmírně cílevědomý a hladový po vzdělání a vědomostech. V roce 1818 získal jako 30-ti letý doktorát.

Pochopíme-li jeho výše uvedenou myšlenku, pochopíme i proč Purkyně odmítl výnosnou lékařskou praxi a rozhodl se věnovat se výhradně vědě a výzkumu. Po jeho prvních publikovaných výsledcích z oblastí lékařství a farmakologie, bylo zřejmé, že je rozeným vědcem a všimla si ho i berlínská univerzita. Bylo mu nabídnuto prestižní místo profesora na tehdy pruské univerzitě ve Vratislavi. Ve 20. letech se tam, nyní již vážený pan profesor, setkal J.V.Goethem, který ho velmi obdivoval a čerpal z jeho vědomostí o biologickém vidění světa.

Na svou dobu používal Purkyně velmi progresivních a moderních postupů. Byl velmi pečlivý a systematický a pracoval metodou: subjektivní jev, experiment, analýza, objektivní výsledek zkoumání. Tyto metody výzkumu, jichž byl sám autorem, a v této chronologii převzali po něm jeho následovníci a jsou vlastně platné dodnes.

V roce 1827 se Purkyně oženil s dcerou profesora berlínské univerzity Rudolphiho. Oč více měl ale úspěchů na poli vědy, o to méně radosti ho čekalo v rodinném životě. V ranném věku mu zemřely obě dcery a později milovaná manželka. Zůstali mu dva malí synové, kteří mu tragickou ztrátu nahrazovali a byli štěstím jeho života. Mladší Karel po později stal uznávaným a slavným malířem.

Purkyně se znovu vrhl naplno a energicky do vědeckého bádání, vědom si toho, že ho čeká ještě mnoho práce a nevyřešených úkolů. Pracoval v širokém spektru oborů a jejich odvětví. Na lékařských sněmech i v publikovaných vědeckých dílech se poprvé objevily jeho nové objevy i pojmy, především z oborů teorie buněk a metabolických procesů. Mnohé z jeho objevů, které byly po něm pojmenovány, přinesly do světa lékařské vědy a zejména fyziologie revoluční poznání.

Ve zralém věku Purkyně naplno vstoupil do veřejného i kulturního života, především do prostředí vědy, pedagogiky a osvěty. Jeho celoživotním snem bylo založení a uvedení v život uznávaných vědeckých ústavů a i jiných institucí světového významu, které by měly především výzkumné, ale i pedagogické poslání. Velkou část jeho snu se mu uskutečnit podařila, zbytek se stal úkolem pro další generace vědců a badatelů. Pan profesor Purkyně jim věru předložil velkou výzvu. Pokud ji přijmou, čeká je náročná, dlouhá a namáhavá cesta.

Dne 28.7.1869 Jan Evangelista Purkyně zemřel v Praze v požehnaném věku 82 let a pochován byl s poctami, které mu náleželi, na vyšehradském Slavíně. Při vzpomínce na něho můžeme s klidným svědomím říci, že zemřel příliš brzy, a že člověk jako on nemá odcházet, dokud není hotový se svou prací a má světu co dát.

Další osobnosti

Karel IV - více zde

Edward Kelly - více zde

Josef Ressel – více zde

František Palacký – více zde

Josef Hlávka – více zde

Karel IV -  rytíř (díl I) – více zde

Karel IV.  rytíř (díl II. ) - více zde

Karel Hynek Mácha (díl I) – více zde

Více o památkách Prahy 2 naleznete v tištěném turistickém průvodci PRAGUE CITY LINE PRAHA 2

ZDARMA Objednejte zde,    stáhněte zdarma zde

« « Svatopluk Čech – osamělý právník s úžasným humorem | Vzor pro vypracování bezbariérových tras » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář