Královská cesta – Královská korunovace

Korunovace je slavnostním uvedením panovníka k moci. Symbolicky se mu při tomto aktu posazuje na hlavu královská koruna. Církevní požehnání získává vladař pomazáním rukou posvátným olejem.  Korunovace se postupně stala nejvýznamnější událostí pro celou zemi. Na slavnostní akt byli přizváni významné osobnosti tehdejšího světa, tedy významní králové, církevní hodnostáři a další důležité osoby. Pojďme se tedy podívat, jak celý slavnostní akt vypadal.

Korunovace Vratislava II českým králem Nejdůležitější a hlavně všemi nejočekávanější byla korunovační mše, během které obdržel nový panovník svatováclavskou korunu s ostatní korunovační insignie. Datum korunovace bylo nejčastěji spojováno s nějakým významným církevním svátkem, čím jakoby panovník nad sebou získal církevního patrona.

Slavnostní den
V den korunovace se mezi šestou a sedmou hodinou ranní rozezněly svatovítské zvony, aby tuto slavnostní událost ohlásily. Mezitím se na nádvoří Pražského hradu začali sjíždět členové dvora, šlechta, duchovní představitelé a zástupce nejvýznamnějších českých měst. Tou dobou již městskými branami projížděli kočáry s váženými hosty. Během příprav nejvyšší komoří pomáhal králi s oblékáním slavnostní korunovační róby. Pověření nejvyšší zemští úředníci s ozbrojeným doprovodem přenesli postupně do svatováclavské kaple korunovační klenoty.

Svatovítská katedrála Chrám sv. Víta
Poté, co byly přípravy dokončeny, mohl vyjít z královského paláce slavnostní korunovační průvod. Vysocí hodnostáři se seřadili s korunovačními klenoty u východu z kaple svatého Václava. Kaple a chrám svatého Víta byly vyzdobeny červeným a bílým suknem. Poté, co král vstoupil do chrámu, započal kněz modlitbu a rozezněla se slavnostní hudba. Pověření lidé začali postupně přinášet korunovační klenoty

V presbytáři před oltářem byli usazeni nejvýznamnější hosté. Poté, co se průvod v presbytáři zastavil, pronesl arcibiskup modlitby, po kterých se král usadil na trůn. Dále následovalo čtení ze Starého a Nového zákona. Poté, co hudba dohrála, přesunul se král opět před oltář, kde poklekl na klekátko. Nový panovník musel složit dvě přísahy. První přísaha byla latinsky a týkala se ochrany církve a víry pravé. A druhá německy. Poté byl panovník slavnostně pomazán a byly mu předány odznaky královské moci.

Nakonec pronesl arcibiskup závěrečnou modlitba, a poté nový král za zvuku trubek a bubnů slavnostně vyšel na nádvoří, kde jej už s nadšením vítali obyvatelé města.

« « Miroslav Houšť | THE IRON GATE HOTEL & SUITES *****, ubytování Praha 1 » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář