2018 Hunter Game - Golem

DDM Praha 9 – pracoviště Prosek

DDM Praha 9_04

Adresa:
Měšická 720
Praha 9 – Prosek
Ceská republika


Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hlavním městem Praha. Snažíme se vyplňovat volný čas dětí, mládeže, sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech.

Hlavní oblasti činnosti jsou:

  • pravidelná činnost v mnoha oborech (estetika, hudba, divadlo, jazyky, počítače, modeláři, sport, tvoření)
  • otevřené kluby pro děti a mládež
  • příležitostné akce
  • letní a zimní tábory
  • víkendové pobyty
  • sportovní a vzdělávací soutěže
  • výukové programy pro školy (výtvarné dílny a ekologické programy)

Tyto činnosti jsou zajišťovány na dvou pracovištích DDM:

  • Prosek: Měšická 720, Praha 9
  • Černý Most: Gen. Janouška 1060, Praha 14

Činnost DDM zajišťuje kolektiv mladých pedagogů a řada externích spolupracovníků. Jsme otevřené zařízení, které se skladbou své činnosti snaží reagovat na poptávku a potřeby našich klientů a návštěvníků. Proto uvítáme jakékoliv připomínky a podněty, nabídky ke spolupráci a případnou pomoc při zajišťování našich aktivit formou personální i materiální: info@ddmpraha9.cz

Mapa:

Loading Map....

Pořádané akce

  • V tomto místě není bohužel zatím plánována žádná událost