DDM Praha 10 – Dům Um

Adresa:
Pod Strašnickou vinicí 23
Praha 10
Ceská republika


Střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 – Domu UM jsou určena pro zajištění podílu na organizaci volného čas dětí a mládeže. Mají působnost především pro oblast Prahy 10, 15, 22 a Petrovic. Naším posláním je rozvoj zájmového vzdělávání, pomoc při účelném trávení Vašeho volného času. DDM realizuje v rámci ŠVP systém zájmového vzdělávání, tak aby zabezpečil činnost ve všech oblastech, které mu umožňuje vyhláška o zájmovém vzdělávání.

V současnosti máme 4 pracovišťě:  Strašnice – Vršovice,  Hostivař – Petrovice, Uhříněves – Dubeč a táborou základnu Tři Studně.

Veškerou činnost Domu UM zabezpečují naši profesionální pedagogičtí pracovníci, externí odborníci a dobrovolní spolupracovníci.

Pod jejich vedením nabízíme pravidelnou zájmovou činnost ve více než 200 zájmových útvarech (kroužcích, oddílech, souborech s různým zaměřením činnosti) na jednotlivých pracovištích DDM Praha 10 – Domu UM ve Strašnicích, Hostivaři a Uhříněvsi. Naše zájmové útvary realizují svou činnost ale i v tělocvičnách, klubovnách, na základních školách Hostýnská, Nad Vodovodem, Hornoměcholupská, Olešská, Starodubečská, Nad přehradou, Švehlova, U Roháčových kasáren, Vachkova, Kunratice, Praha-Petrovice, Bří. Jandusů a dal.

V rámci zájmové činnosti pořádáme i výukové a vzdělávací programy a kurzy (keramika, výtvarné činnosti, základy práce s počítačem a další). Od roku 2010 navíc provozujeme na pracovištích Strašnice a Uhříněves Centra pro předškolní děti, kde zabezpečujeme dopolední program pro předškoláky pod vedením zkušených pedagogů.

Organizujeme i velké množství otevřených příležitostných akcí pro veřejnost - Dny dětí, Čarodějnice, Zahradní slavnosti, otevřené turnaje, přehlídky naší činnosti, výtvarná odpoledne a mnohé další.

Další činností DDM Praha 10 – Domu UM je pořádání a koordinace obvodních kol předmětových soutěží, ať již vyhlašovaných MŠMT či vlastních soutěží, stejně tak i organizace sportovních soutěží.

Velkou oblibu má zimní a letní táborová činnost v ČR i zahraničí a odborná specializovaná soustředění (lyžařská, vodácká, sportovní, turistická). V tomto směru organizujeme také víkendové akce a příměstské tábory, ale i akce pro rodiče s dětmi.

Celoročně proto provozujeme táborovou základnu Tři Studně na Vysočině, kde je k dispozici 32 lůžek v pevné budově a 70 lůžek v chatkách. Na této táborové základně realizujeme tábory i akce se zájmovými útvary.

V našich otevřených klubech ve Strašnicích, Uhříněvsi, Hostivaři je zázemí i pro vlastní činnost neorganizované mládeže, kde jim poskytujeme volný bezpečný prostor.

Již osvědčené místo v činnosti DDM Praha 10 – Domu UM mají i akce v rámci projektů. Ti, co znají Sport pro všechny, Sedmikrásku, Divadelní ateliér, Rozvojový projekt Wizards a další projekty,  jistě tuto činnost ocení.

Chceme, aby Dům UM byl Vaším DOMEČKEM, domečkem pro Vás, děti, mládež, ale i dospělé včetně seniorů, domečkem pro příjemné trávení a zpestření volného času. Nejen pro zábavu, ale i pro poučení. Vždy však s úsměvem a dobrou náladou.

Mapa:

Loading Map....

Pořádané akce

  • V tomto místě není bohužel zatím plánována žádná událost