Ubytování Jagellonská

Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou

193127-top_foto1-k5vp0

Sbírka Kolowratů Krakowských Liebsteinských v Rychnově nad Kněžnou patří k nejvýznamnějším šlechtickým sbírkám v Čechách, formovaných v období baroka. Vy máte možnost si tuto vzácnou sbírku prohlédnout ve Šternberském paláci v Praze.

Kolowratská sbírka vznikla v průběhu 18. století. Kolekce byla nejprve soustředěna v Kolowratském paláci v Praze na Malé Straně, někdy po roce 1743 našla své místo na rodovém zámku v Rychnově nad Kněžnou. Po založení Obrazárny vlasteneckých přátel umění (historická předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze) v roce 1796 Kolowratové velkoryse zapůjčili svá nejlepší díla do Prahy. V pražské Obrazárně zůstaly mnohé obrazy zapůjčeny až do roku 1872, poté byly všechny malby soustředěny v rychnovském zámku. Po únoru 1948 byla sbírka (stejně jako ostatní majetek rodu) zestátněna; Kolowratům byla navrácena v roce 1992. Soubor, i v současné době obohacovaný promyšlenými akvizicemi, čítá téměř čtyři sta obrazů. Ráz rychnovské sbírky prozrazuje barokní vkus, tématicky zde převládají podobizny a zátiší. Jde převážně o práce mistrů nizozemských, německých a italských škol, mimořádně vysokým podílem je zde zastoupena i malba vzniklá v Čechách.

 

Výběr, představený ve Šternberském paláci, ukazuje mistrovská díla z této pozoruhodné kolekce. Pro expozici Národní galerie byly zvoleny zejména obrazy, které vypovídají o charakteru a žánrové skladbě obrazárny, ostatní malby z kolowratské sbírky zůstávají veřejnosti přístupné na zámku v Rychnově.

 

Pozdní gotiku zastupují dvě zcela ojedinělé práce - Narození Panny Marie, připisovaná významnému tyrolskému malíři a řezbáři Michaelu Pacherovi (činnému 1462-1498), deska Ester před králem Ahasverem z doby kolem 1535, jíž pravděpodobně vytvořil nizozemský umělec Jan Swart van Groningen. Vrcholný manýrismus připomíná zejména Podobizna Jana Keplera od Hanse von Aachen. Obrazy ze 17. – 18. století reprezentují zátiší Cornelise Norberta Gysbrechta, Johanna Georga Hinze, Jacquea Hupina či půvabné práce rychnovského panského malíře Jana Antonína Vocáska-Hrošeckého. Historickou malbu dokládá např. dramatické plátno Smrt Katona od Johanna Michaela Rottmayra (jenž lze navíc ve Šternberském paláci přímo konfrontovat se Smrtí Senecy z ruky stejného malíře). Mimořádné místo připadá portrétu – jsou zde vystaveny podobizny Kolowratů od Filipa Christiana Bentuma, Daniela Schultze a dalších významných mistrů většinou činných přímo pro Kolowraty. Perlou kolowratské kolekce jsou dvě plátna od Karla Škréty, a to Jákobův příchod k Lábanovi a Portét Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic.

 

Více na: http://www.ngprague.cz/cz/2/sekce/sternbersky-palac/

 

Datum a místo konání:

25.11.2009 – 31.12.2015

 

Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1

 

Doprava: tram 22, 23 > Pražský hrad

 

Vstupné:

Základní: 150,-
Snížené: 80,-
Rodinné: 200,-

Školní skupina: 20 Kč

 

Bezbariérovost: Ano

/zdroj:www.pragueout.cz/

« « Svatováclavské slavnosti – Praha Modřany | Podzimní trabantiáda » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář