Staroměstská radnice dokořán 2019 – speciální prohlídky

Staroměstská radnice dokořán 2019 - speciální prohlídky

Datum konání:
10.9.2019 - 18.9.2019 : 08:30 - 17:00

Místo:
Staroměstská radnice

Kategorie


Staroměstská radnice v Praze byla založena 18. září 1338. Připomeňte si tento významný den a přijďte si prohlédnout všechny radniční interiéry včetně těch, které jsou běžně nepřístupné.5. ročník oslav výročí založení Staroměstské radnice v Praze! Přijďte ve dnech 10. – 18. září a prohlédněte si historický komplex Staroměstské radnice jako nikdy předtím! Pátý ročník akce Radnice dokořán svým programem připomene českého krále Václava IV. a období jeho vlády. 02-lucemburkove-a-jejich-vyznam-v-evropskem-kontextu

Program Radnice dokořán 2019

Během akce zavítáte do reprezentačních sálů Staroměstské radnice a jejího podzemí, zcela výjimečně si prohlédnete svatební síně a budete moci sestoupit i do kanalizace pod radnicí. Mimořádnou součástí prohlídky budou běžně nepřístupné sklepy radničních domů na Malém náměstí, otevřou se netradiční vyhlídky na náměstí i mechanismus orloje. Součástí programu budou dramatická představení, bloky tematických přednášek, hudební vystoupení (populární, středověká a chrámová hudba) i speciální akce (středověký workshop). Mimořádný program bude patřit i dětem.

úterý 10. září

Koncert v Brožíkově sále

Slavnostního zahájení Radnice dokořán 2019 v podobě hudebního vystoupení se ujme multižánrové smyčcové kvarteto Unique Quartet. Pro tuto příležitost přizvalo vzácného hosta – fenomenální muzikálovou, jazzovou a šansonovou zpěvačku Radku Fišarovou. Speciální aranže, které pro tento koncert vytvořil vynikající akordeonista a hudební skladatel Aliaksandr Yasinski, dávají tušit, že půjde o skvělý zážitek. Repertoár koncertu bude složen ze známých skladeb a písní, které zazní v českém a francouzském jazyce.

délka koncertu: 60 minut
vstupné: 100,- Kč
začátek koncertu: 19:00 v Brožíkově sále (2. patro SR)

středa 11. září

Lucemburkové a jejich význam v evropském kontextu

Když byl v roce 1310 uzavřen sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, nastoupila do čela Českého království dynastie, která byla až dosud pro středoevropské prostředí zcela neznámou. Janův otec Jindřich se sice pyšnil titulem krále Svaté říše římské, ale mnozí jej považovali pouze za protagonistu francouzských zájmů. Jak to vlastně bylo s Lucemburky a odkud se vzali v čele malého hrabství mezi Moselou a Mázou? Přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové připomene významné osudy i osobnosti rodu Lucemburků.

délka přednášky: 90 minut
vstupné: 20,- Kč
začátek přednášky: 17:00 v Sále architektů (4. patro SR)

čtvrtek 12. září

Václav IV. – římský a český král

Historický obraz římského a českého krále Václava IV. je v mnohém zkreslený a neobjektivní. V neustálém srovnání se svým otcem Karlem IV. prohrává. Často se však zapomíná na to, že právě otcův vliv byl dominantním při formování Václavovy osobnosti i jeho panovnického působení. Přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové představí, jaké byly životní osudy Václava IV. i dobové problémy jeho vlády.

délka přednášky: 90 minut
vstupné: 20,- Kč
začátek přednášky: 17:00 v Sále architektů (4. patro SR)

Reprezentační prostory Staroměstské radnice

Navštivte interiéry radnice po zavírací době a poznejte, kde se odehrává ceremoniální život Prahy! Netradiční večerní prohlídka komplexu domů Staroměstské radnice ukáže to nejlepší z klasických i běžně zcela nepřístupných interiérů.

délka prohlídky: 90 minut
vstupné: 50,- Kč
začátek prohlídky: 19:00 před vraty SR

pátek 13. září

Podzemí radničních budov

Na unikátní prohlídkové trase sestoupíte do běžně nepřístupných podzemních prostor radničních budov. Tajuplné sklepení, ač původem gotické, je spojeno především s květnovými událostmi roku 1945. Jak vypadaly poslední dny druhé světové války na pražské radnici? Nakolik tehdejší povstání Staroměstskou radnici změnilo? Na tyto otázky odpoví tematická prohlídka, která návštěvníky provede i běžně nepřístupným tunelem mezi Staroměstskou a Novou radnicí. Výklad doplní řada dobových fotografií a videí.

délka prohlídky: 90 minut
vstupné: 50,- Kč
začátek prohlídky: 09:00, 12:00 a 15:00 před vraty SR
upozornění: prohlídka je určena pouze dospělým a fyzicky zdatným jedincům – trasa zahrnuje průchod zúženými a sníženými prostory, její součástí je i lezení po žebříku. Nutností vlastní svítilna.

sobota 14. září

Hádej, hádej, hadači!

Netradiční prohlídka historických prostor Staroměstské radnice pro dětské návštěvníky. Bude protkána hrou, která ověří fantazii a znalosti Vašich dětí. Ponořte se spolu s nimi do světa nejmenších a zjistěte, jak dobře znáte středověk. Budete lepší než Vaše děti? Kdo se stane vítězem honby za klíči od truhly s pokladem? A kdo je tajemný Hádankář?

délka prohlídky: 90 minut
vstupné: 50,- Kč

začátek prohlídky pro děti ve věku 5-8 let: 9:00 a 11:00 před vraty SR
začátek prohlídky pro děti ve věku 9-12 let: 13:00 a 15:00 před vraty SR
upozornění: dítě nebo skupinu dětí smí doprovázet pouze jeden dospělý příslušník

Známá a neznámá vyobrazení Václava IV.

Na rozdíl od svého otce Karla IV. a nevlastního bratra Zikmunda se římský a český král Václav IV. netěší velké pozornosti, protože má ze všech u nás vládnoucích Lucemburků nejhorší pověst. Pověst líného a nerozhodného krále, který se mnohem raději než vladařským povinnostem věnoval lovu nebo sbírání rukopisů. Proto stále zůstává ve stínu svých slavnějších příbuzných. Jeho otec jej ale ovlivnil svým pojetím panovnické reprezentace, a tak se Václav IV. nechával často a rád vypodobňovat. Velká část jeho soudobých zobrazení je pak zahalena rouškou tajemného světa středověké symboliky. Přednáška Mgr. Marka Zágory přiblíží dochovaná středověká vyobrazení Václava IV. a pokusí se poodhalit i jejich skrytá tajemství.

délka přednášky: 90 minut
vstupné: 20,- Kč
začátek přednášky: 13:30 v Sále architektů (4. patro SR)

Knihovna Václava IV.

Římský a český král Václav IV. je vnímán jako slabý a líný panovník. Ve skutečnosti byl ale velice vzdělaným vladařem s mnoha zájmy. Na přelomu 14. a 15. století patřil k nejvýznamnějším bibliofilům. Jeho knihovna se sice nemohla měřit s knihovnami jeho francouzských bratranců, přesto vytvořil sbírku, která neměla ve střední Evropě obdoby. Ačkoliv se z ní do současnosti dochoval jen nepatrný zlomek, můžeme si díky ní udělat představu o králových zájmech a jeho uměleckém vkusu. Mezi dochovanými manuskripty najdeme i několik skvostů. Přednáška Mgr. Marka Zágory představí slovem i obrazem všechny dochované rukopisy.

délka přednášky: 90 minut
vstupné: 20,- Kč
začátek přednášky: 16:00 v Sále architektů (4. patro SR)

Radnice

Erotika ve středověku

Erotika a sex patří přirozeně k lidskému životu. Ve středověku byly tématy, o nichž se živě psalo i diskutovalo. Zpočátku tak činili hlavně muži – mniši a církevní hodnostáři, kteří vlastně ani pořádně nevěděli, o čem mluví a píší. Ženy až na malé výjimky mlčely. Od konce 12. století se situace ale začala měnit, a proto se do současnosti dochovalo velké množství různorodých pramenů, na jejichž základě si můžeme blíže představit vztah středověkého člověka k erotice. Přednáška Mgr. Marka Zágory přiblíží na základě písemných a vizuálních pramenů erotickou představivost středověkého člověka s hlavním důrazem na pozdní středověk a dobu Václava IV.

délka přednášky: 90 minut
vstupné: 20,- Kč
začátek přednášky: 18:00 v Sále architektů (4. patro SR)
neděle 15. září

Druhý život Václava IV.

Hlavní bod programu Radnice dokořán 2019 – speciální komentované prohlídky Vám představí celý areál Staroměstské radnice včetně míst, která jsou běžně nepřístupná. Zavítáte do reprezentačních sálů radnice a jejího podzemí, navštívíte vyhořelé torzo východního křídla budovy, které nabídne netradiční výhledy na náměstí, a zcela výjimečně si prohlédnete i svatební prostory Staroměstské radnice.

Prohlídky doplní doprovodný program. Divadelní scény představí Václava IV. ve třech polohách – jako krále flamendra, krále mučitele a krále, který je spojen s pražskou defenestrací. Návštěvníci tak zavítají do středověkého šenku, stanou se svědky dramatického závěru života Jana z Pomuku i samotného panovníka. Nebudou chybět tematické projekce (dobové fotografie a videa), hudební vystoupení (varhanní a středověká hudba), fotokoutek, ukázka svatebního obřadu a záulisní informace z pořádání svateb a jejich historie. Netradiční prohlídky završí zábavný kvíz o ceny – jeho nejúspěšnější řešitelé se podívají do běžně nepřístupného mechanismu orloje!

délka prohlídky: 190 minut
vstupné: 50,- Kč
začátek prohlídky: 8:00, 8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20 a 17:10 před infocentrem SR
upozornění: prohlídka je určena dospělým návštěvníkům

Cizinecký vstup pražské kanalizace

Komentovaná prohlídka tzv. Cizineckého vstupu pod Staroměstskou radnicí – někdejšího reprezentačního vstupu do pražské kanalizace, kde se ve spojné komoře stékají tři městské stoky. Dílo je vzácnou technickou památkou a architektonickým unikátem.

délka prohlídky: 20 minut
vstupné: zdarma
začátek prohlídky: 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30 před dveřmi napravo od orloje
upozornění: prohlídku Cizineckého vstupu je nutné registrovat zvlášť

pondělí 16. září

Praha Václava IV.

Václav IV. to neměl lehké. Po svém otci, římském císaři a českém králi Karlu IV., zdědil největší staveniště Evropy – Prahu. Během své dlouhé vlády stačil řadu staveb svého otce dokončit nebo alespoň posunout dále. Množství pozoruhodných staveb pak sám zahájil. Přesto se do dějin zapsal spíše jako slabý panovník, který byl sesazen z římského trůnu a nedokázal zabránit propuknutí husitských válek. Jaký byl ale Václav IV. stavitel a jak se zapsal do tváře Prahy? Na to se v rámci přednášky zaměří Ing. arch. Petr Kučera.

délka přednášky: 90 minut
vstupné: 20,- Kč
začátek přednášky: 17:00 v Sále architektů (4. patro SR)

Orloj a jeho význam pro středověkého člověka

Orloj na Staroměstské radnici je dnes nejstarším dochovaným funkčním orlojem středověkého typu na světě. Unikátní stroj byl postaven již v roce 1410. Za jakých okolností podobná zařízení vznikala a jaký měla pro tehdejšího člověka význam? Jak asi vypadal pražský orloj v době svého vzniku? Co znázorňuje hlavní ciferník orloje – astroláb – a jak se později měnila jeho podoba? O původu ikonické pražské památky přednáší orlojník ak. soch. Petr Skála.

délka přednášky: 90 minut
vstupné: 20,- Kč
začátek přednášky: 18:30 v Sále architektů (4. patro SR)

úterý 17. září

Rekonstrukce pražského orloje 2018

Přednáška o pražském orloji v kontextu obnovy věže Staroměstské radnice. Rekonstrukce z roku 2018 byla největší opravou památky od druhé světové války. Co, jak a proč se na orloji změnilo? Přednáška Ing. arch. Petra Malinského, autora projektu rekonstrukce radniční věže, představí historickou stavbu nejen jako památku s množstvím významných pozoruhodností, ale ukáže i její význam v dějepisných souvislostech. Výklad doplní řada fotografií a plánového materiálu z realizace díla.

délka přednášky: 60 minut
vstupné: zdarma
začátek přednášky: 17:00 v Sále architektů (4. patro SR)
upozornění: registrace na akci není třeba. Vstup je omezen kapacitou sálu (100 osob).

Oživlý středověk ve Staroměstské radnici

Vraťte se v čase do středověku! Románsko-gotické sklepení Staroměstské radnice se spojí s umem lidí, kteří se věnují oživování řemeslné dovednosti vrcholného středověku. Řemeslníci předvedou každodenní středověké činnosti (např. spřádání lnu) i specializovaná řemesla (např. výrobu keramiky na kopacím hrnčířském kruhu, výrobu luku či tisk na replice Gutenbergova knihařského lisu). Nepůjde jen o ukázky řemesel – mnoho činností si budete moci vyzkoušet na vlastní kůži! Na téměř dvou desítkách stanovišť si budou moci zájemci vyrobit a jako suvenýr odnést kožený náramek, uplést tkanici, napsat středověký text nebo vyrazit repliku groše Karla IV. Zároveň každou celou hodinu proběhnou podrobné výklady o jednotlivých řemeslech. Jedná se o akční podívanou v replikách dobových oděvů s používáním replik dobových nástrojů. Akce bude unikátním zážitkem pro dospělé i rodiny s dětmi.

Časový harmonogram rozšířených přednášek na vybraných stanovištích:
v 10:00 tkaní na karetkách
v 11:00 spřádání lnu
v 12:00 středověká kuchyně
v 13:00 mincovnictví
v 14:00 barvení látek přírodními barvivy
v 15:00 Gutenbergův tiskařský lis
v 16:00 výroba luků
v 17:00 středověká hudba
v 18:00 švec
délka akce: individuálně

vstupné: 100,- Kč

provozní doba: 10:00-19:00 (vstup z mozaikového vestibulu SR)

HDR tonemapped

středa 18. září

Svatby a rituály ve středověku

Jak žili lidé před staletími? Jak probíhal jejich každodenní život na venkově a ve městě? Obsah přednášky tvoří charakteristika středověké společnosti, popis aristokratického i venkovského prostředí, mentality a chování středověkého člověka. Jednotvárnost tehdejšího života přerušovaly významné rodinné události, poutě a slavnosti. Patřil mezi ně sňatek i svatební zvyky, které se dědily generačně. Dnešní svatba je tak reflexí dlouhodobého historického vývoje. O tématu středověké společnosti a jejích zvyklostech přednáší PhDr. Marie Homerová.

délka přednášky: 60 minut
vstupné: 20,- Kč

začátek přednášky: 17:00 ve svatební síni (vstup z hlavního schodiště v 1. patře SR)

Koncert v kapli Panny Marie

Radniční kaple Panny Marie se stane dějištěm hudebního koncertu sboru, který svým vystoupením slavnostně zakončí letošní oslavy založení Staroměstské radnice. Bude přehlídkou skladeb duchovní hudby v průřezu dějin. Zpěv chrámového sboru Václav doprovodí řada hudebních nástrojů – varhany, housle, příčná flétna i bicí.

délka koncertu: 60 minut
vstupné: 100,- Kč
začátek koncertu: 19:00 v kapli Panny Marie (2. patro SR)

Více informací naleznete zde

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa a kontakt:

………………………………………………………………………………………………………………………

Staroměstská radnice
Staroměstské nám. 1/3
110 00 Praha 1

GPS: 50°5’12.680″N, 14°25’12.709″E
GPS: 50.0868556N, 14.4201969E

Kontakt:

Tel:+420 608 875 556Email:cp@czechphoto.orgWeb: www.prague.eu

………………………………………………………………………………………………………………………

Dopravní spojení městskou hromadnou dopravou :

………………………………………………………………………………………………………………………

Bus: 194, 207 -Staroměstské náměstí

Metro A : Staroměstská

Tram : 17, 18, 23, 13, 14, 12, 1 - Staroměstská

………………………………………………………………………………………………………………………

Popis hromadné dopravy v Praze:

………………………………………………………………………………………………………………………
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

Našli jste v článku chybu ?  Napište nám do komentáře pod článkem a nebo na email: info@praguecityline.cz. Děkujeme

………………………………………………………………………………………………………………………

Zajímavé odkazy – čtěte také:

………………………………………………………………………………………………………………………
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Jagellonska_banner-230-230

TIP - perfektní místo k letnímu pobytu v Praze

Hledáte pro sebe nebo své známé pěkné a levné ubytování v centru Prahy? Ubytujeme Vás od 350,-Kč za osobu / noc ve vlastním apartmánu s kuchyní, koupelnou, samostatným WC a free WIFI. Vybrat si můžete 2-lůžkové i vícelůžkové apartmány.

» Pokračování »


apple_museum_banner_-2017_-230_230

Apple Muzeum

Navštivte Apple muzeum a prohlédněte si největší soukromou sbírku produktů společnosti Apple na světě. Přijďte do pražské Pop Art Gallery a zažijte neobyčejný životní příběh výjimečného vizionáře Steva Jobse – génia, který dokázal ovlivnit celé lidstvo a změnit svět.

» Pokračování »


Kralik_logo_adresa

Rodinná kavárna a restaurace Králík v rádiu

Králík v rádiu, jedinečná restaurace pro rodiny s dětmi. Každý den jiné menu ve stylu malých francouzských restaurací. Vy jíte, my hlídáme. Přijďte se skvěle najíst

» Pokračování »


foto na leták scooter 2017_mala_upoutavka

Absolutní svoboda pohybu – přijďte vyzkoušet elektrickou koloběžku HUGO Bike

Prozkoumejte překrásná místa v Praze na luxusní elektrické koloběžce HUGO Bike. Po setkání s vaším průvodcem a krátkým tréninkem se můžete vydat na okouzlující prohlídku ulic a památek, jako je slavný Karlův most, Židovské město, Staré město a mnoho dalších míst

» Pokračování »


Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »


slevovy-kupon-tisk-data_preview

Toboga Fantasy - JEDINEČNÝ ZÁBAVNÍ PARK PRO CELOU RODINU ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Byli jste už v Toboga Fantasy? TOBOGA Fantasy je obrovská dětská herna s mnoha atrakcemi pro děti i dospělé. Toto jedinečné zábavní centrum je svou nabídkou, plochou a rozsahem v České republice ojedinělé.

» Pokračování »


Riddle Twist - Xaverius

XAVERIUS - Co když obraz sv. Xaveria opravdu skrývá cestu k pokladu ?

Máte rádi inteligentní zábavu? Přijďte rozkrýt starou pražskou záhadu do Riddle Twist! Reálné únikové-quest hry od Riddle Twist jsou jiné než cokoliv, co už jste zažili. Byly navrženy pro dobrodruhy, pro ty, kteří chtějí pořádnou výzvu, pro ty, co se nebojí nepoznaného a hlavně pro radost a zábavu!

» Pokračování »

 

Mapa:

Loading Map....